Διάλογος για την Κοινωνία

Μαρτίου 12, 2008

TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ (και οι τακτικές του καπιταλισμού, ΔΕΗ και δικαστική παρέμβαση)

       TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ (και οι τακτικές του καπιταλισμού) 

A. Η 1η Μαίου 1886 με το αιματοκύλισμα μιας από τις πρώτες απεργίες στο Σικάγο, σηματοδοτεί την έμπρακτη έναρξη της μάχης του εργατικού κινήματος απέναντι στους κεφαλαιοκράτες εκμεταλλευτές τους. Η ίδια μέρα αποτελεί και σύμβολο του αγώνα της εργατικής τάξης.

     Είναι σαφές ότι απέναντι από τους απεργούς βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής. Η σφαγή του Σικάγο (και όσες επακολουθούν ανά τον πλανήτη) δεν ήταν  άμεσο έργο των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής, δεν είναι αυτοί οι άμεσοι αυτουργοί. Αυτουργοί ήταν το κράτος που εκφράζει τα συμφέροντα των κεφαλαιούχων, οι λειτουργοί του και τα εκτελεστικά όργανα. Η ταύτιση κράτους – ιδιοκτητών μέσων παραγωγής είναι το άμεσο λογικό συνεπακόλουθο της ανάλυσης. Το κράτος στην μορφή του αυτή δεν είναι καν ταξικό (αστικό) είναι συνταυτισμένο με τα συμφέροντα μια οικονομικής ολιγαρχίας. Από τότε κύλησε ο χρόνος, αλλά οι σχέσεις στην βασική τους δομή παρέμειναν οι ίδιες και ας μην λησμονούμε ότι η απεργία ήταν ανεπιθύμητη ακόμα και στην Σοβιετική Ενωση.      

     Η Απεργία, η οργανωμένη άρνηση των εργαζομένων να εργαστούν, αποτελεί ένα από τα μέγιστα μέσα πάλης του εργατικού κινήματος ανά την υφήλιο. Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι πλήττονται από την ίδια την απεργία, καθώς δεν τους καταβάλλεται μισθός για όσες ημέρες απεργούν. Πλήττονται όμως και οι εργοδότες (και αυτή είναι η ιδιοαξία της), καθώς χάνουν την υπεραξία της εργασίας των απεργών εργαζομένων.

      Η απεργία σε αρκετές χώρες του κόσμου (κυρίως στην δυτική Ευρώπη) αποτελεί δικαίωμα που νομικά κατοχυρώθηκε έπειτα από πολλούς αγώνες (φυσικά) της εργατικής τάξης. Στο Σύνταγμά μας ο θεσμός και το δικαίωμα της απεργίας κατοχυρώνεται στην παράγρ. 2 του άρθρου 23. Ο τρόπος άσκησής του προβλέπεται στο Ν. 1264/1982, ενός από τους πρώτους νόμους που εισήγαγε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, καθώς μέχρι τότε υπήρχε πραγματικά νομοθετικό κενό. Αντίστοιχες ρυθμίσεις περιέχουν διατάξεις του διεθνούς δικαίου.  

       Ο ίδιος ο θεσμός της απεργίας έχει ως περιεχόμενο την αδρανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στην μονάδα παραγωγής που αφορά, ως μέσο πίεσης για την επίτευξη των αιτημάτων των εργαζομένων. Αυτή είναι η έννοια της απεργίας και αυτή νομιμοποιεί θεσμικά το Σύνταγμα και οι νόμοι.  Είναι ευνόητο ότι η απεργία είναι επιτυχημένη, όταν η αδρανοποίηση των μέσων παραγωγής είναι μεγαλύτερη, όταν τα προβλήματα που προκαλούνται στον εργοδότη γίνονται πιο μεγάλα.

Είναι ευνόητο από ποιους βάλλεται ο θεσμός της απεργίας:

     Στην προσπάθειά τους αυτή δεν μπορούν να εμφανίζονται ως υπερασπιστές των ατομικών οικονομικών τους συμφερόντων, αλλά σε δημόσιο επίπεδο προβάλλουν τις συνυφασμένες με την απεργία επιπτώσεις ως επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αυτές προβάλλουν συνεχώς, σχεδιασμένα και αποφασιστικά και για να μην λαμβάνουν άμεσα θέση, επιστρατεύονται οι «θιγόμενοι», οι «αγανακτισμένοι πολίτες» για να προβληθεί, όχι ο σκοπός της απεργίας και το δίκαιο ή μη των αιτημάτων των εργαζομένων, αλλά η συνυφασμένη με την απεργία αντανάκλαση στο κοινωνικό σύνολο.  

       Στο επίπεδο της ιδιωτικής επιχείρησης ο εργοδότης απολαμβάνει μια ευτυχή αυθαιρεσία, πολεμώντας την δημιουργία σωματείου εργαζομένων (η πείρα μου λέει ότι τα καταστατικά τους συντάσσονται με απόλυτη μυστικότητα), απολύοντας τους απροστάτευτους απεργούς εργαζομένους με την προστασία που του παρέχει ο απαράδεκτος θεσμός της αναιτιολόγητης απόλυσης ή μειώνοντάς τους διαρκώς με την προστασία που του παρέχει το νομολογιακά κατοχυρωμένο διευθυντικό δικαίωμα. Γενικά στο εσωτερικό στάδιο της επιχείρησης κατά κανόνα και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η συμμετοχή σε απεργία απαγορεύεται και εγκαθιδρύεται καθεστώς παράνομης ψυχολογικής πίεσης και εκβιασμών. Οποιος τολμάει ας απεργήσει, είναι το σύνθημα των εργοδοτών. Η παρεμπόδιση του δικαιώματος που ασκείται με αυτή την μορφή βίας δεν αποτελεί αντικείμενο που να ευαισθητοποιεί το κράτος/κυβέρνηση και την δικαστική εξουσία.

       Δεν θα μιλήσω στο κείμενο αυτό για το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα και για το πόσες φορές έχει αποτύχει να θέσει και κοινωνικά αιτήματα στις απεργίες του, ώστε να συνταχθεί με τους εργαζόμενους και να συν-απεργήσει μαζί του ο Ελληνικός λαός. Ως γεγονός και παρατήρηση όμως υφίσταται, μαζί με άλλες συντεχνιακού τύπου παθογένειες.   

       Ο παράγων «κράτος» έχει φροντίσει με διάφορους θεσμούς, όπως αυτοί στο ατομικό εργατικό δίκαιο που αναφέρθηκαν και ο παράνομος – αντισυνταγματικός θεσμός της πολιτικής επιστράτευσης (Ν.Δ. 17/1974 – θέσπιση χωρίς Βουλή, η ισχύουσα ρύθμιση) να δείχνει την αντίθεσή του στην άσκηση του δικαιώματος της απεργίας και την κεκαλυμμένη ταύτισή του με τα συμφέροντα των εργοδοτών.  

B.     H περίπτωση της Δ.Ε.Η.

         Η περίπτωση της Δ.Ε.Η. με την τακτική που ακολούθησε η διοίκηση της Δ.Ε.Η. και την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά, αποδεικνύει το οργανωμένο σχέδιο και την ταύτιση εξουσιών (κυβέρνησης, δικαστών, ΜΜΕ) με τα εργοδοτικά συμφέροντα. Πλέον, το θέμα, με την παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας, που αναζητά τον ποινικό κολασμό και την κατατρομοκράτηση των απεργών, εισέρχεται σε μία νέα φάση στρατηγικής εκ μέρους του άξονα εξουσίας / εργοδοτών.            

        Εχει καταστεί πλέον σαφές, από το πρωί του Σαββάτου 8/3/2008, ότι οι συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούσαν μάλλον τακτική κατασυκοφάντισης του απεργιακού αγώνα των εργαζομένων στην Δ.Ε.Η. (ένα νέας μορφής καμποτάζ) παρά αναγκαιότητα.

        Αναφέρω τα ακόλουθα: Το «πανελλήνιο» μέγιστο κατανάλωσης ηλ. ρεύματος όλων των εποχών είναι 9.961 ΜW (Αύγουστος 2006). Οι απεργοί είχαν φροντίσει, ώστε η παροχή ηλ. Ρεύματος να είναι αρχικά 7.000 MW και εν συνεχεία 7.700 MW, ποσότητα επαρκής που ακύρωνε ουσιαστικά την επιτυχία της απεργίας τους σε παραγωγικό επίπεδο. Όμως παρατηρήθηκαν εκτεταμένες διακοπές, τις οποίες δεν πραγματοποίησαν οι απεργοί, αλλά η διοίκηση της Δ.Ε.Η. . Ο σκοπός της διοίκησης της Δ.Ε.Η. , που ταυτίζεται πολιτικά με την κυβέρνηση και αποτελεί άμεση επιλογή της, κατέστη σαφής από τα μέσα ενημέρωσης (η «4η εξουσία») που ελέγχει μία ακόμα περιορισμένη αριθμητικά εργοδοτική εξουσία. Η κατασυκοφάντιση απεργίας και απεργών ήταν δεδομένη και πραγματικό γεγονός που εκφράστηκε βάναυσα και επιθετικά. Το Σάββατο 8/3/2008, ημέρα ημιεργάσιμη οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα ήταν πολύωρες και εκτεταμένες στο διάστημα 8-10 π.μ.. Κατά συγκυρία, οι συνδικαλιστές της Δ.Ε.Η. βρήκαν βήμα στα Μ.Μ.Ε. και επικέντρωσαν μόνο στην ενεργειακή επάρκεια, δίδοντας μια άλλη διάσταση στο ζήτημα, καταδεικνύοντας εσκεμμένη συμπεριφορά της διοίκησης[1]. Ως δια μαγείας έκτοτε οι διακοπές στην παροχή ηλ. ρεύματος είναι ελάχιστες και  η κατάσταση είναι σχετικά ομαλή !!!. Τις πταίει λοιπόν για την ταλαιπωρία μας ;                     

           Πέραν όμως τούτου, με έντεχνο τρόπο, αντίστοιχο της νομικής του κατάρτισης και των δικαιωμάτων που του παρέχει το κράτος κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έθεσε μια νέα διάσταση στον αγώνα κυβέρνησης/εργοδοσίας κατά των απεργών. Διέταξε την διερεύνηση διάπραξης ποινικά κολάσιμων πράξεων ως αποτέλεσμα της απεργίας και την απόδοση ποινικών ευθυνών απέναντι στους υπαίτιους. Εξω από την φαινομενική ουδετερότητα της παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα υφίσταται ως συνεπακόλουθο ψυχολογικό η άσκηση πίεσης στους συνδικαλιστές και απεργούς, συλλογικά και ατομικά με την πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων και αγωγών αποζημίωσης ατομικά εναντίον τους.

           Σε μία εποχή, που η ποιότητα και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αμφισβητούνται πανταχόθεν (ακόμα και έσωθεν) το αποτέλεσμα της εισαγγελικής έρευνας δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτό ως βάσιμο από την ελληνική κοινωνία, η δε αμφιβολία ως προς την ανεξαρτησία πιέζει ακόμα περισσότερο τους απεργούς, αλλά τελικά δύναται να εκθέσει την ίδια την δικαιοσύνη ως θεσμό ελέγχου της εξουσίας.

            Η ποινικοποίηση των απεργιών αποτελεί μέγιστο ατόπημα που δείχνει τάσεις πολιτικού ολοκληρωτισμού. Πρόκειται για την ποινικοποίηση ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος που έχει, ως αντίστοιχο κατοχυρωμένο αποτέλεσμα την παύση της παραγωγικής διαδικασίας.

             Η νομιμότητα ή μη μιας απεργίας κρίνεται στις αίθουσες των πολιτικών δικαστηρίων και όχι των ποινικών, ως επιχειρείται. Αλλωστε η ίδια η διοίκηση της Δ.Ε.Η. απέσυρε την αίτησή της ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία. 

             Το οργανωμένο κράτος με την πολιτική προστασία, όφειλε να έχει προβλέψει και να έχει οργανωθεί έγκαιρα για να προστατεύσει πάσχοντες και ευπαθείς ομάδες από τα αποτελέσματα μιας νόμιμα ληφθείσας απόφασης για απεργία, αυτή ήταν η υποχρέωσή του και αυτό είναι υπεύθυνο και για αυτές τις συνέπειες. Η ίδια η διοίκηση της Δ.Ε.Η. όφειλε να φροντίσει ώστε οι διακοπές να είναι μικρής διάρκειας για να μην καταστρέφονται προϊόντα. Οι παραβάσεις καθήκοντος αυτές, αντί να αποτελέσουν αντικείμενο παρέμβασης της δικαιοσύνης, όχι μόνο αποσιωπούνται συστηματικά, αλλά μετατρέπονται και διαστρέφονται σε όπλα της κυβέρνησης/εργοδοσίας στρεφόμενα κατά των απεργών και του ίδιου του θεσμού της απεργίας.                  

              Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση Καραμανλή και η Ελληνική Κοινωνία οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν είναι νόμιμη η εμπλοκή της ποινικής δικαιοσύνης κατά της άσκησης ενός νομίμου, συνταγματικά μάλιστα, κατοχυρωμένου δικαιώματος των εργαζομένων, ενός θεσμού. Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο της νομιμότητας της απεργίας (η οποία μέχρι την ανακήρυξή της ως «παράνομης» εξακολουθεί να είναι απόλυτα νόμιμη) ανήκει αποκλειστικά στην πολιτική δικαιοσύνη. Η προσβολή του ίδιου του θεσμού της απεργίας δια της ποινικής οδού είναι πολιτικά απαράδεκτη και χυδαία πράξη ολοκληρωτισμού. Η δικαστική προσβολή του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού και του περιεχομένου του, από την ποινική δικαιοσύνη είναι ενέργεια μη νόμιμη και θα συμβούλευα τους απεργούς της Δ.Ε.Η. και κάθε ενδιαφερόμενο να εξετάσει το ενδεχόμενο της παράβασης καθήκοντος, παράβασης του νόμου και του ίδιου του Συντάγματος, εκ μέρους του εμπνευστή της και των συνδραμόντων αυτόν λειτουργών της. 

             Οι ίδιοι οι εμπνευστές του εγχειρήματος οφείλουν να αντιληφθούν το ατόπημά τους και να παραιτηθούν άμεσα, άλλως οφείλουν να αντιληφθούν ότι οι πράξεις και παραλήψεις της κυβέρνησης στην άσκηση της πολιτικής, μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε ποινικά κολάσιμες πράξεις και, εάν δεν το αντιλαμβάνονται ακόμα, τους υπενθυμίζω πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, από τις συντάξεις πείνας, την έλλειψη περίθαλψης, την μη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, την άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου κλπ. … .Ας ξεκινήσουν συνεπώς να αναζητούν ευθύνες στις συμπεριφορές των θεσπισμένων και υπεύθυνων για την προστασία των πολιτών οργάνων, πραγματώνοντας τον θεσμικό τους ρόλο και ας αφήσουν κατά μέρος τα αβάσιμα κατά το νόμο ατοπήματα, που στρέφονται κατά συνταγματικά και νόμιμα κατοχυρωμένων θεσμών και δικαιωμάτων.           


[1] Αντίστοιχο φαινόμενο – πρακτική αποτελεί ο αποκλεισμός από την αστυνομία των πόλεων σε περίπτωση συγκεντρώσεων και πορειών, χιλιόμετρα μακριά από την συγκέντρωση προκειμένου να είναι δυσχερής η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, καθώς και η αδικαιολόγητη απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων , χιλιάδες μέτρα μακριά από τις πορείες. 

Advertisements

Μαρτίου 11, 2008

Γιατί γράφτηκε το ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ; τι είναι ; τι επιδιώκει;

Γιατί γράφτηκε το ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ; τι είναι ; τι επιδιώκει;   

Νοιώθω πως είναι πραγματικά αναγκαίο να εξηγήσω ορισμένα πράγματα για το κείμενο του «ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ» σε όσους το βλέπουν ως διέξοδο από την πολιτική και κοινωνική τελμάτωση.  

1. Οι σκεπτόμενοι αριστεροί άνθρωποι και κυρίως οι πολιτικοί σχηματισμοί της αριστεράς είχαμε μέχρι το 1988-1990 ως σημείο αναφοράς τα σοσιαλιστικά καθεστώτα του Σοβιετικού μπλόκ. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θεωρούσαμε πραγματικά σοσιαλιστική την Σοβιετική Ενωση και τα κράτη που εφάρμοζαν το αυτό σύστημα κοινωνικής και παραγωγικής οργάνωσης. Ο «υπαρκτός» σοσιαλισμός ήταν για μας ανύπαρκτος, εικονικός και δυσφημιστικός για τις ιδέες μας. Παρά τις αντιδράσεις και αντιρρήσεις μας, κυρίως για τον ολοκληρωτικό και στερητικό για την ελευθερία, τρόπο εφαρμογής του, ο σοσιαλισμός Σοβιετικού τύπου, χρησίμευε ως σημείο αναφοράς έναντι του καπιταλιστικού κόσμου, ως ένα εφαρμοζόμενο παράδειγμα μιας άλλης μορφής οργάνωσης της κοινωνίας. Πολλές φορές και παρά τις αντιρρήσεις μας επιστρατεύαμε το κοινωνικό κράτος του «επιστημονικού» σοσιαλισμού, ως επιχείρημα απέναντι στους καπιταλίζοντες αλλαλάζοντες περί «ελευθερίας» και «ατομικών δικαιωμάτων». Το ίδιο το δίπολο, που λειτουργούσε ισορροπώντας σε παγκόσμιο επίπεδο, επέτρεπε σε σοσιαλιστικά κόμματα και κινήματα, που δεν ενστερνίζονταν τις απόψεις του Κ.Κ.Σ.Ε. περί σοσιαλισμού να εφαρμόζουν πιο άνετα εναλλακτικές πολιτικές, να ελέγχουν την πορεία του καπιταλισμού και τους εκφραστές της.

Ασχετα με τον βαθμό αλλοτρίωσης και έκφρασης ενός επίσης καπιταλιστικού μηχανισμού παραγωγής από τον «επιστημονικό» σοσιαλισμό, η ύπαρξή του άφηνε σχετικά ανοικτό το πεδίο για πολιτικές πιο ανεξάρτητες στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι.

 2. Και μετά;

Μετά ήλθε η κατάρρευση … , το ισορροπόν δίπολο έγινε μονόπολο και μονοπώλιο του καπιταλισμού ως μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας ανά τον πλανήτη. Με αιχμή του δόρατος τις Η.Π.Α. οι κεφαλαιούχοι συγκρότησαν ένα διεθνές διευθυντήριο, με σειρά διεθνών οργάνων, που εκφράζει πλέον με τον πιο επιθετικό και βίαιο (όπου χρειαστεί) τρόπο τα συμφέροντά τους και τις επιδιώξεις τους. Η «Νέα Τάξη Πραγμάτων» που έσπευσαν να προαναγγείλουν οι νικητές του «ψυχρού πολέμου», που ήταν ένας καθαρά πολιτικός πόλεμος, εκφράστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 με την οικονομική παγκοσμιοποίηση. Ο νεοφιλελευθερισμός φτιάχθηκε για να αποκτήσουν πολιτική έκφραση οι απόψεις της του καπιταλισμού. Σύντομα ακόμα και πολιτικά καθεστώτα «δεξιάς» απεύθυνσης, που είχαν στηρίξει την πολιτική τους υπόσταση σε μέτρα προστατευτισμού της οικονομίας και κυριότητα του δημοσίου σε βασικούς τομείς της οικονομίας, προσαρμόστηκαν στα κελεύσματα – εντολές στην ουσία – του διεθνούς διευθυντηρίου και παρέδωσαν τα πάντα στις ορέξεις του ιδιωτικού κεφαλαίου. Οι δομές που είχαν κτιστεί και αποτελούσαν κοινό κοινωνικό αγαθό και κοινωνική δημόσια κτήση, αποτέλεσαν ένα ακόμα σημαντικό λάφυρο στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου.

Η ίδια η «Ευρωπαϊκή Ενωση» σύντομα απώλεσε κάθε πολιτική θέση, φάνηκε γυμνή και αποτέλεσε ένα ακόμα άξονα εφαρμογής της πολιτικής του διεθνούς διευθυντηρίου με τον αποκαλούμενη «δήθεν» ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εμπορευμάτων να αποτελεί την κεντρική (πολλές φορές και μοναδική) στόχευση της πολιτικής της, σύμφωνα με τους ταγούς του διεθνούς κεφαλαιοκρατικού διευθυντηρίου. Οι διεθνείς οργανισμοί που είχαν κτιστεί πάνω στην ανάγκη της ισορροπίας, πολιτικής και οικονομικής, έγιναν σύντομα απλό όργανο του οικονομικού επεκτατισμού της παγκοσμιοποίησης. Οι ίδιες οι κυβερνήσεις των κρατών έχασαν κάθε δυνατότητα να χαράσσουν πολιτικές και να εκφράζουν άλλη βούληση από αυτή της «νέας ολοκληρωτικής τάξης πραγμάτων» και αναφέρομαι πλέον σε ολοκληρωτισμό γιατί τούτο δείχνουν οι βίαιες επιθέσεις σε καθετί μη υποταγμένο απόλυτα στην λογική της. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, όπως την εννοεί το διεθνές διευθυντήριο του καπιταλισμού, τείνει να διαγράψει ήδη το 1ο της κύκλο, έχοντας δημιουργήσει σειρά προβλημάτων στον πλανήτη και στην ίδια την λειτουργία της καπιταλιστικά οργανωμένης οικονομίας. Η ίδια η κοινωνία μεταλλάσσεται ραγδαία σε μια ζούγκλα, όπου οι «αξίες» χρήμα, κέρδος, εκμετάλλευση συγκροτούν και επιβάλλουν νέα κοινωνικά και ατομικά ήθη, απάνθρωπα, αηδιαστικά και χυδαία.  

3.           Και η αριστερά ; οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι του πλανήτη ;            

Το μούδιασμα από την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» ήταν τεράστιο. Για την «κυβερνώσα» αριστερά οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, έχοντας ήδη αποδεχθεί την καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας, έπρεπε σύντομα να επιλέξει – και στην συντριπτική της πλειοψηφία επέλεξε – την ταύτιση με τα πιεστικά κελεύσματα του διεθνούς καπιταλιστικού διευθυντηρίου. Μουδιασμένα και αργά στην αρχή, ακόμα και με θεωρητική ταύτιση στην συνέχεια, η κυβερνώσα αριστερά, για να παραμείνει στην εξουσία, έπρεπε να συνταυτιστεί και να διευκολύνει αυτές τις επιδιώξεις. Η αντίσταση σήμαινε σύντομη εκπαραθύρωση ή αντικατάσταση με όπλα την δύναμη του κεφαλαίου, την πλύση εγκεφάλου από τα Μ.Μ.Ε. και «βελούδινες» οργανωμένες «επαναστάσεις». Η μετάλλαξη ήταν πλήρης και ως μεταλλαγμένη η κυβερνώσα αριστερά έγινε και εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο αποστροφής.            

Η «άλλη» αριστερά, η μη διαχειριζόμενη την εξουσία, έγινε απλά φορέας και εκφραστής αρνήσεων προς τις εντολές του διεθνούς διευθυντηρίου. Εχοντας απολέσει την δυνατότητα πρότασης μιας νέας μορφής κοινωνικής οργάνωσης, αρκέστηκε και αρκείται στην αμυντική τακτική έναντι των όρων και επιδιώξεων που θέτει, ολοένα και περισσότερο, το διεθνές διευθυντήριο του καπιταλισμού. Είναι βέβαιο ότι η αμυντική πολιτική, πέρα από κάποια ηρωικά ξεσπάσματα, οδήγησε και οδηγεί σε ήττες. Η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους προς όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου (παραγωγικού και επενδυτικού), η πλήρης σχετικοποίηση των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων,  η κατάλυση ακόμα και του κράτους δικαίου είναι μερικά από τα φαινόμενα των ημερών που δείχνουν να εντείνονται και θα εντείνονται όσο η «αριστερά» και οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι του πλανήτη δεν θα έχουν ένα άλλο μοντέλλο κοινωνικής οργάνωσης, πειστικό, ουσιαστικό και ανθρώπινο να προβάλλουν, απέναντι στην λαίλαπα και στην αθλιότητα του καπιταλισμού και του νέο-φιλελευθερισμού που τον εκφράζει πολιτικά.

4.            Το «ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ» (μαζί με το κείμενο για το «όραμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού», φτιάχθηκε για να αποτελέσει το κείμενο πολιτικού προσδιορισμού της αριστεράς του 21ου αιώνα. Ερχεται να προτείνει μια συγκροτημένη νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας. Φιλοδοξεί να γίνει η πρόταση της αριστεράς (κυβερνώσας ή μη ), η πρόταση των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων για μία κοινωνική οργάνωση διαφορετική από αυτή που θέλει να επιβάλλει ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Με βασική έννοια – αξία, το κέντρο της ζωής – κοινωνικής και ατομικής – τον ίδιο τον άνθρωπο έρχεται να προτείνει μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία που αντικαθιστά τις απάνθρωπες προτεραιότητες του καπιταλισμού με την αξία «άνθρωπος». Ο άνθρωπος είναι το κέντρο στο ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ, με βάση τις ανάγκες του καθορίζεται η κοινωνική ζωή και η οργάνωση της κοινωνίας. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ανθρώπου (υλικών και ψυχολογικών) είναι ο πρώτος στόχος, είναι το κλειδί για την ανθρώπινη ελευθερία και ανεξαρτησία. Ο τελικός στόχος είναι να μοιραζόμαστε όλοι εξίσου τα αγαθά που πρέπει και μπορεί να παράγει ο πλανήτης. Μέσα από την συλλογικότητα και την συντροφικότητα τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν κτήμα όλων, αντικείμενο απόλαυσης για όλους και όχι για ελάχιστους.

Η πρωταρχική σημασία της κάλυψης των βιοτικών αναγκών αναλύθηκε ήδη στο 1ο μέρος του κειμένου για τον πολιτικό προσδιορισμό του καταναλωτικού κινήματος και αποτελεί την βασική αρχή για την δημιουργία ενός δίκαιου κράτους. Πολιτικά η δημοκρατία, άμεση και πραγματική αποτελεί την μόνη πρόταση πολιτικής οργάνωσης που φέρνει την πολιτική ισότητα, την ελευθερία και την πολιτική υπευθυνότητα. Η ίδια η πρόταξη της δημοκρατίας αποτελεί και το μέγιστο όπλο έναντι όσων καπιταλιστών ή νεοφιλελεύθερων προτάσσουν ως δημοκρατία το ολιγαρχικό πολίτευμα αποκλεισμών και ανισοτήτων του σήμερα. Ο σοσιαλισμός ως 2ο πρόταγμα θα έλθει ακόμα και από την αποφασιστική δύναμη των αριθμών, από την ίδια την δημοκρατία και είναι αναγκαίος για την δημιουργία μιας νέας κοινωνίας. Το ότι στο κείμενο ως «σοσιαλισμός» δεν νοούνται τα υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα του «επιστημονικού» σοσιαλισμού, που επιτάσσει και καταπιέζει είναι δεδομένο. Ο σοσιαλισμός στο ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ έρχεται να απελευθερώσει και να θέσει την ανθρώπινη δημιουργία και δημιουργικότητα, το ανθρώπινο ταλέντο σε νέα διάσταση.            

Πέρα από το όραμα, όπως περιγράφεται μέσα από τις αρχές και τις αξίες, ακολουθούν οι πολιτικές πρακτικές στους επιμέρους τομείς της κοινωνικής ζωής. Στην πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εκτός από τα οράματά του, μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται από αύριο κιόλας, αλλάζοντας την ζωή του ανθρώπου, κάνοντάς την πραγματική και ουσιαστική.            

Στην πραγματικότητα το «ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ» δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, δεν απευθύνεται μόνο στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα της κυβερνώσας αριστεράς. Το «ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ» απευθύνεται σε κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο του Πλανήτη … .        

Μαρτίου 2, 2008

ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

  Το κείμενο γράφτηκε για την πολιτική επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ και συνδιαμορφώθηκε στο “Διάλογος ΠΑΣΟΚ.”

  Το κείμενο φιλοδοξεί να θέσει τις πολιτικές βάσεις για μια νέα ελληνική κοινωνία. 

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

1. ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
To ΠΑΣΟΚ είναι το πολιτικό κίνημα που ιδρύθηκε την 3η Σεπτέμβρη του 1974, για να εκφράσει τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις ελπίδες των Ελλήνων για ένα καλύτερο, ανθρώπινο αύριο.
Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως κίνημα και ξαναγίνεται κίνημα, κίνημα της κοινωνίας, κίνημα του λαού αυτής της χώρας, που δεινοπαθεί, μοχθεί και έχει χάσει την ελπίδα του για το μέλλον.
Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε ως σοσιαλιστικό πολιτικό κίνημα αναζήτησης και δημιουργίας νέων κοινωνικών δεδομένων, νέων κοινωνικών και πολιτικών «τόπων».
Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα, δεν είναι δηλαδή μηχανισμός κατοχής και διαχείρισης της εξουσίας, αλλά κίνημα βγαλμένο μέσα από την κοινωνία, κομμάτι και εκφραστής της. Αν στο παρελθόν η κυβερνητική του πορεία το μετέτρεψε σε κομματικό μηχανισμό αυτό είναι ένα λάθος που το αναγνωρίζουμε όλοι, έχοντας ο καθένας μας την ευθύνη του, που μεγαλώνει όσο μεγαλώνουν και τα αξιώματα που έλαβε … . Αυτή η αντίληψη κόμματος από σήμερα σταματά οριστικά και για πάντα, μαζί με την έκφραση της συγγνώμης μας, σε όσους αποτέλεσαν θύματα μιας τέτοιας νοοτροπίας και συμπεριφοράς.
Το ΠΑΣΟΚ δεν «έχει» το δικαίωμα να μην παράγει νέα πραγματικά σοσιαλιστική δημιουργική πολιτική, δεν έχει το δικαίωμα να μην θέτει νέους κοινωνικούς στόχους και οράματα με δημοκρατικό και σοσιαλιστικό περιεχόμενο. Δεν αρκείται στα αστικά αυτονόητα, τα καλύπτει, αλλά προχωρά παραπέρα δημιουργεί νέους θεσμούς, καινοτομίες που δίνουν άλλη διάσταση στην πολιτική πορεία του τόπου, που αποτελούν πολιτική δημιουργία για τα δίκαια των μη προνομιούχων, αλλά και του συνόλου των σκεπτόμενων Ελλήνων.
Αυτός είναι ο πολιτικός σκοπός του, αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής του και της δράσης του.
Η ελληνική κοινωνία έχει την ανάγκη ενός νέου δημιουργικού σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, που θα θέσει νέα οράματα και στόχους, θα δημιουργήσει νέους θεσμούς, θα προκαλέσει πολιτική και κοινωνική κινητικότητα, θα χτίσει τον σοσιαλισμό των νέων δεδομένων, των επόμενων δεκαετιών, πάνω στις ίδιες βασικές αρχές, αλλά με βάση νέες αναζητήσεις και δεδομένα.
Το ΠΑΣΟΚ είναι παρόν, για να συλλάβει και να εκφράσει πολιτικές που δεν αρκούνται στην άρνηση των επιδιώξεων του νέο-φιλελευθερισμού, αλλά  προβάλλουν ένα νέο σύστημα αξιών με μοναδική κεντρική προτεραιότητα τον άνθρωπο, τον ελεύθερο, αυτάρκη, ολοκληρωμένο μέσα από την συλλογικότητα άνθρωπο που πορεύεται προς την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση, προς την συνάντηση με την αληθή οντότητά του.  
Βασισμένοι στις αρχές της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, προτείνουμε νέους θεσμούς πραγμάτωσης των αρχών – αξιών αυτών και ένα συγκροτημένο σύστημα κοινωνικής πορείας και οργάνωσης, ως στόχο για το σήμερα, το αύριο, το μέλλον. 
Οφείλουμε να θέσουμε ξανά τους φιλοσοφικούς μας στοχασμούς και τα πολιτικά μας σχέδια για μια κοινωνία δημοκρατική και σοσιαλιστική.
Ξεκινάμε από την αρχή διδασκόμενοι από τα λάθη μας και αφήνουμε την καρδιά μας πλέον να εκφραστεί μέσα από τις αιώνιες, παντοτινές αρχές μας της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανθρωπιάς.
Ολοι μαζί, με θεσμούς δημοκρατίας πραγματικής να χτίσουμε το σήμερα και το αύριο αυτής της χώρας με κέντρο της όχι τα οικονομικά μεγέθη και τους αδυσώπητους απρόσωπους αριθμούς, αλλά τον ΑΝΘΡΩΠΟ, τον ελεύθερο ΑΝΘΡΩΠΟ, τον άνθρωπο που βιώνει την ελευθερία του σε μια κοινωνία ελευθερίας, συλλογικότητας και συντροφικότητας .
2. ΠΑΣΟΚ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Α. Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα γίνεται ξανά κίνημα του ανθρώπου
Κίνημα του εργαζόμενου ανθρώπου,
Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα του εργαζόμενου Λαού, που δυστυχεί. που αγωνίζεται, που επιθυμεί, που παράγει, που ονειρεύεται ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις, χωρίς φτώχεια, χωρίς ρατσισμό και ενάντια σε κάθε τι ή σε όποιους επιβουλεύονται τον ανθρώπινο χαρακτήρα των κοινωνιών, των πολιτισμών και της οικονομίας.
Κίνημα του νέου και της νέας, του φοιτητή, του σπουδαστή, του μαθητή,
Κίνημα του άνεργου και του χαμηλόμισθου που αγωνιά για το αύριο, για την ίδια του τη ζωή που κυλάει και φεύγει
Κίνημα του καταπιεσμένου αστού που συμπιέζεται προς την φτώχεια και την απαξίωση.
Κίνημα του συνταξιούχου, του περήφανου απόμαχου που λογαριάζει καθημερινά τα κέρματα, τα ψιχία της σύνταξής του και δεν του βγαίνουν, που σκέπτεται το θάνατο για να βγει από την αναξιοπρέπεια που τον καταδίκασαν
Κίνημα κάθε πολίτη αυτής της χώρας που πιστεύει στην ανθρωπιά, στην συλλογικότητα, στην συντροφικότητα, στην δημοκρατία και στην αξιοπρέπεια.
Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα των κινημάτων, της νεολαίας και του εργαζόμενου Λαού που προασπίζεται και διεκδικεί την δημοκρατία, την ισονομία, την ισοπολιτεία, την ευημερία των κοινωνιών, την ειρήνη και την συνύπαρξη, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες του Ουμανισμού που οδηγούν στον εξανθρωπισμό της κοινωνικής ζωής στο σύνολό της.
Κίνημα που πιστεύει μόνο στον ΑΝΘΡΩΠΟ και αυτόν θέτει στο κέντρο κάθε επιλογής και όχι τους ευημερούντες αριθμούς και τα ψευδεπίγραφα παγερά μεγέθη.
Ο ίδιος ο Ανθρωπος, εμείς όλοι πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας για τις κοινωνίες μας, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε όσους θέλουν υποτιμητικά να μας θεωρούν μικρά γρανάζια στην μηχανή τους κέρδους τους, παραγωγούς όσων αυτοί τάσσουν και μονάδες κατανάλωσης όσων αυτοί μας δίνουν. Δεν είμαστε νούμερα σε στατιστικές, δεν είμαστε ανταλλακτικά στην μηχανή τους. Είμαστε άνθρωποι, εμείς αποτελούμε τις κοινωνίες, εμείς μοχθούμε για το σήμερα και το αύριο, εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, της κοινωνίας και της πολιτικής και εμείς θα αποφασίσουμε για το μέλλον, για κοινωνίες ανθρώπων και όχι ζωωδικών ενστίκτων, για κοινωνίες αλληλεγγύης και συναδέλφωσης και όχι αλληλεξόντωσης και ανταγωνισμού, για ζωή και δημιουργία αληθινή και όχι για την ανάλωσή μας στον βωμό του κέρδους άλλων. 
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει και αποσκοπεί σε μία δίκαιη κοινωνία και ένα δίκαιο κράτος. Το ΠΑΣΟΚ έχει την θέση ότι αποτελεί φυσικό απαράβατο «δίκαιο» και δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μην στερείται, αλλά να μπορεί ελεύθερα και απρόσκοπτα να απολαμβάνει τα βασικά για τις ανάγκες του βιοτικά αγαθά (υλικά και ψυχολογικά). Ο άνθρωπος που γνωρίζει πως δεν θα πεινάσει, δεν θα μείνει γυμνός, θα μορφωθεί, θα έχει ίση συμμετοχή σε όλα και κοινωνική αξία είναι ελεύθερος από εξαρτήσεις, είναι ελεύθερος να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή του ατομική και κοινωνική. Η ίδια η ζωή του γίνεται χαρά, η εργασία του δεν είναι καθήκον ή εξαναγκασμός, αλλά  πραγματική δημιουργία.  Το ΠΑΣΟΚ έχει την θέση ότι το θεσπισμένο δίκαιο της κοινωνίας και του κράτους και η ίδια η λειτουργία τους πρέπει να κατατείνει, να αποσκοπεί και να αγωνίζεται για την ελεύθερη απόλαυση από τον άνθρωπο των βασικών αυτών βιοτικών αναγκών – αγαθών. Με κοινή προσπάθεια σε μια κοινωνία δημοκρατίας, πολιτικής ισότητας και συλλογικότητας θέτουμε ως σκοπό μας την ελεύθερη κτήση και απόλαυση από κάθε άνθρωπο των βασικών βιοτικών αγαθών.
Κανείς δεν μπορεί να χειραγωγείται από κανένα, να υποδουλώνει την συνείδησή του, κανείς δεν μπορεί να απαιτεί την ελευθερία του άλλου. Καταπιεστικά φαινόμενα, αντινομίες και παρεμπόδιση των επιδιώξεων αυτών πρέπει να παύσουν να υφίστανται για να οικοδομηθεί ένα δίκαιο κράτος μέσα σε μια δίκαιη κοινωνία με κέντρο της άνθρωπο.
Β . Δημοκρατία
Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα των Δημοκρατών αυτής της χώρας, της Δημοκρατίας  που ποτέ δεν έπαυσε από τα χρόνια του Περικλή να βρίσκεται στην ψυχή των Ελλήνων. Δημοκρατία σημαίνει να έχεις την δυνατότητα πρότασης και δεσμευτικής απόφασης, είναι το πρόταγμα της πολιτικής ισότητας, είναι το ζητούμενο της δημοκρατικής παράταξης του τόπου.
Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα της απόλυτης ισότητας, το πολίτευμα της ίσης έκφρασης, της ίσης δημιουργίας, της ίσης απόφασης. Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα του Ανθρώπου, του ελεύθερου Ανθρώπου.
Το ΠΑΣΟΚ ήδη στο καταστατικό του προωθεί θεσμούς δημοκρατίας, όπου τα μέλη του αποφασίζουν για την πολιτική, οι πολίτες παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις. Το «κοινό των Ελλήνων» αναβιώνει και για μας ως πολίτες ξεκινά το μακρύ ταξείδι της Δημοκρατίας.
Είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ να φέρει πολιτικούς θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, να δώσει ίση φωνή σε όλους τους Ελληνες, να αποφασίζουν από κοινού για τα θέματα της πολιτικής και της κοινωνίας και να μην στέκονται άφωνοι παρατηρητές, όσων αποφασίζουν για αυτούς, χωρίς όμως αυτούς.
Το ΠΑΣΟΚ δεν επικαλείται μόνο την «κοινωνία των πολιτών» και την «Συμμετοχική Δημοκρατία», την πραγματοποιεί και της δίνει πραγματική οντότητα, δυνατότητα πρότασης και δεσμευτικής απόφασης.
Το «κράτος» δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ μία οντότητα τρίτη, έξω από τους πολίτες αυτής της χώρας. Το κράτος των Ελλήνων και η Πολιτεία των Ελλήνων είναι οι ίδιοι οι πολίτες αυτής χώρας,  αυτοί συγκροτούν το κράτος και αυτοί καθορίζουν την πορεία του.   
Το ΠΑΣΟΚ θέλει τον πολίτη να αποφασίζει αυτός για την τύχη του, να μπορεί να θέσει στους συνέλληνες πολίτες τις αγωνίες και τις προτάσεις του και να έχει την τύχη να συμβάλλει στην εξέλιξη και πορεία  της χώρας. Δεν θέλει τον πολίτη άφωνο, χωρίς δυνατότητες επί τέσσερα (4) χρόνια και μια μέρα μόνο πολίτη, τον θέλει κάθε μέρα πολίτη, να μην παρακαλάει για να ακουστεί, αλλά να έχει το δικαίωμα να τον ακούσουν.
Προχωράμε στην θέσπιση νέων θεσμών που οδηγούν στην Δημοκρατία. Με δύο παράλληλα βήματα η εξουσία γίνεται έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Με την θέσπιση νέων δημοκρατικών αρχών, καθολικά εκλεγμένων, που ελέγχουν συνεχώς την άσκηση της εξουσίας και καθορίζουν την πορεία της, η κοινωνία παρεμβαίνει και καταλύει κάθε εξουσιαστικό φαινόμενο.
Μέσα από τους θεσμούς ουσιαστικής δημοκρατίας ο άνθρωπος εκφράζεται και ορίζει το μέλλον του, ένα μέλλον βασισμένο στην συντροφικότητα και την συλλογικότητα, στην κατανόηση και στην αλληλεγγύη.
Με την θέσπιση θεσμών καθολικής άμεσης δημοκρατίας, ο πολίτης όχι μόνο ελέγχει, αλλά προτείνει, καταδεικνύει και αποφασίζει ο ίδιος για την πολιτική πορεία της Ελλάδας και του τόπου. Οι συνελεύσεις των πολιτών και με την χρήση της τεχνολογίας καθιερώνονται ως συνελεύσεις σημαντικών αποφάσεων για τα τοπικά και πανελλήνια ζητήματα, ως έκφραση της ίδιας της Πολιτείας των Ελλήνων.
Ετσι θα οδηγηθούμε σε μία πραγματική δημοκρατία, σε μια δημοκρατία από τον λαό και μόνο για τον λαό.        
Αυτό είναι ξανά το ΠΑΣΟΚ και με εργαλείο την Δημοκρατία θα το διαμορφώσουμε όλοι μαζί, θα το ορίσουμε ξανά, μέσα από τις συλλογικότητές μας, που  αποκτούν νέα οντότητα από την πνοή και την σκέψη όλων μας.
Γ. Σοσιαλισμός
Ο σοσιαλισμός, χωρίς τάξεις, ανισότητες, εξουσίες και δόλια συμφέροντα είναι το μόνο πολίτευμα που εκφράζει τον άνθρωπο, τον ελεύθερο ολοκληρωμένο από κάθε άποψη άνθρωπο. Ο Δημοκρατικός Σοσιαλισμός είναι αυτός που εξασφαλίζει την αξία της ελευθερίας και της έκφρασης κάθε ανθρώπου.
 Για το ΠΑΣΟΚ το πρώτιστο είναι η συμφωνία μεταξύ των πολιτών αυτής της χώρας να μην υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος να στερείται τα αναγκαία για την διαβίωσή του αγαθά, για κανένα λόγο και για καμιά αιτία. Με κοινή απόφαση πρέπει η κοινωνία να εξασφαλίσει από το πλεόνασμα του πλούτου που παράγει σε όλους αυτή την δυνατότητα. Είναι ανάγκη κάθε άνθρωπος που γεννιέται σε αυτή την χώρα να ξέρει ότι δεν θα ζήσει την αγωνία της πείνας και της απαξίωσης, την αγωνία της έλλειψης εκπαίδευσης – παιδείας, την αγωνία της αποξένωσης, της καταφρόνιας και της κοινωνίας των κλασμάτων, την αγωνία της έλλειψης δυνατοτήτων για ένα καλύτερο αύριο, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά οικοδομείται η ανεξαρτησία, η ελευθερία του ανθρώπου, η δυνατότητά του να σκέπτεται και να ενεργεί ελεύθερα, πάνω στα στοιχεία αυτά γεννιέται ο ελεύθερος άνθρωπος και πολίτης.
Για τους λόγους αυτούς 1ο μέλημα και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ της κοινωνίας είναι η νομοθετική καθιέρωση και κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού, ακόμα και με συνταγματική επιταγή.
Πάνω σε αυτή την κοινωνική συμφωνία χτίζεται η νέα ζωή, η νέα Ελλάδα.
Κανείς δεν πρέπει να σκέπτεται και να προβληματίζεται από την ανέχεια και την αβεβαιότητα ακόμα και να φέρει στην ζωή ένα παιδί, το παιδί αυτό είναι παιδί όλων και θα μεγαλώσει σαν παιδί της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Οι σύγχρονες μορφές οικονομικής οργάνωσης δεν θέτουν ως σκοπό τους τον άνθρωπο, αλλά έννοιες έξω από τον άνθρωπο, όπως παραγωγικότητα και κέρδος. Ο άνθρωπος από σκοπό της πολιτικής και της κοινωνίας έχει μετατραπεί σε αντικείμενο κερδοφορίας, σε εξάρτημα της διαδικασίας παραγωγής και αντικείμενο εμπορίου. Ακόμα και βασικές θεμελιώδεις ανάγκες του, όπως ο έρωτας και η άθληση έχουν πλήρως εμπορευματοποιηθεί, αποτελούν αντικείμενο κερδοφορίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ως καίριο πρώτιστο βήμα και τον χαρακτηρισμό σειράς αναγκαίων βιοτικών αγαθών, ως πραγμάτων για τα οποία δεν επιτρέπεται η κερδοφορία. Αγαθών που ανήκουν στον άνθρωπο και στις κοινωνίες του. Το μόνο κέρδος που είναι νοητό είναι το κέρδος όλων των ανθρώπων, το κέρδος της ζωής και όχι το κέρδος των αδυσώπητων, άψυχων αριθμών.
Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τον άνθρωπο και στο σύστημα αξιών του κάθε άλλη έννοια υποχωρεί και είναι υποδεέστερη της αξίας του Ανθρώπου.
Το χτίσιμο μιας νέας κοινωνίας με βάση τις πιο πάνω αρχές και αξίες αποτελεί ένα στόχο που όλους μας αφορά και όλοι πρέπει να συναποφασίσουμε. Βήμα προς βήμα, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη κοινωνία, περισσότερος Ανθρωπος
Στον αγώνα αυτό σας καλούμε, όλους τους συνέλληνες, όλους τους ανθρώπους, στον δίκαιο για όλους αγώνα της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού, του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.       
3.         ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
            Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνικής ζωής, είναι η χαρά του παρόντος και η δημιουργία για το αύριο. Η ελληνική οικογένεια είναι ξεχασμένη, αποστεωμένη, ανύπαρκτη και διαλυμένη. Ο νέο-φιλελευθερισμός που μετατρέπει τον άνθρωπο σε μηχανή παραγωγής και κατανάλωσης έχει διαλύσει κάθε ανθρώπινη επαφή, έχει μετατρέψει την οικογένεια σε απλή τυπικότητα, σε απλή υποχρέωση. Γιατί ; διότι η οικογένεια είναι ένα μέτρο άδολης προσφοράς και πραγματικής ζωής, όπου δεν έχει θέση το κέρδος.
Κι όμως η νοοτροπία του κέρδους μόλυνε τον άνθρωπο και την οικογένειά του. Εφτιαξε εξουσίες και φραγμούς και περιόρισε την άδολη, την όμορφη αγάπη. Ηδη σήμερα η δημιουργία μιας οικογένειας αποτελεί άφταστο όνειρο για πολλούς ανθρώπους. Φθάσαμε στον πλήρη ατομισμό, αλλά φθάσαμε και στην πλήρη φοβία για την κάλυψη των υλικών υποχρεώσεων μιας οικογένειας.  Το ΠΑΣΟΚ και η κοινωνία μας που εκφράζει δεν μπορούν να σταθούν απαθείς και να αφήσουν την ζωή του ανθρώπου έρμαιο της κοινωνίας του κέρδους. Με όσα ήδη γράφτηκαν και με όσα θα γραφτούν πιο κάτω, το ΠΑΣΟΚ και η κοινωνία όλη θα δράσουν αποφασιστικά, εγγυούμενοι την κάλυψη των βιοτικών αναγκών, την ελευθερία επιλογής, την κοινωνική στήριξη, την αξία της άδολης οικογενειακής προσφοράς, τις αξίες του αύριο.
Η ίδια η μητρότητα παραμένει απροστάτευτη και γίνεται αντικείμενο αρνητικής αντιμετώπισης στο εργασιακό περιβάλλον. Η προστασία της μητρότητας είναι σήμερα ανεπαρκής και στην πραγματικότητα ουσιαστικά ανύπαρκτη σε σειρά τομέων του κοινωνικού βίου. Η κοινωνική αναγκαιότητα πραγματικής στήριξης της μητρότητας με νέες γενναίες κοινωνικά και ουσιαστικές ρυθμίσεις αποτελεί προτεραιότητα. Η πλήρης συνταξιοδότηση της πολύτεκνης μητέρας, η αυξανόμενη αδειοδότηση κάθε μητέρας από το 1ο κιόλας παιδί με επαύξηση από το επόμενο, η χορήγηση ειδικών επιδομάτων, η διαμόρφωση ενός νέου ουσιαστικού συστήματος βρεφονηπιακών σταθμών είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Παράλληλα, είναι αναγκαία η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για όσους φέρονται υποτιμητικά και αρνητικά απέναντι στην μητρότητα.    
Οι ίδιες οι αξίες αυτές της προστασίας της οικογένειας και της μητρότητας διαμορφώνουν τον άνθρωπο στην κοινωνική του ζωή, τον δημιουργούν και τον κάνουν κομμάτι μιας δημοκρατικής κοινωνίας αλληλεγγύης, κομμάτι του ανθρώπινου «είναι».      
4. ΠΟΛΕΙΣ
Οι πόλεις της χώρας μας δεν είναι ανθρώπινες. Ανοικοδομήθηκαν και συγκροτήθηκαν στην παρούσα δομή τους, ανορθολογικά και απάνθρωπα με 1η την Αθήνα, ως αντικείμενα του θεωρήματος «οικοδομή = ανάπτυξη» που επέβαλλε ο Κ.Καραμανλής για να ευνοήσει πολιτικές και εργολάβους.
Πόλεις που ασφυκτιούν, πόλεις χωρίς διεξόδους, πόλεις μαρασμού και αντιλειτουργικότητας, πόλεις χωρίς κοινόχρηστους δημόσιους χώρους, χωρίς χώρους άθλησης, αναψυχής και επαφής με την γνώση, χωρίς χώρους συνάντησης και επαφής των ανθρώπων.
Μέχρι και η τελευταία σπιθαμή εδάφους παραδόθηκε στο κέρδος και επειδή αυτό ήταν πραγματικά αχόρταγο επιδόθηκε και σε κερδοφόρες αυθαιρεσίες.
Το μοντέλο της Αθήνας, επεκτάθηκε άκριτα σε όλη την Ελλάδα, καταστρέφοντας ταχύτατα πόλεις – κοσμήματα, πόλεις που αποτελούσαν ιστορικά μνημεία και παράγοντες μιας άλλης ανάπτυξης.
Στην χώρα μας οι προνομιούχες τάξεις υπερασπίστηκαν και επέβαλλαν τα κεκτημένα τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων και προγραμματισμός, αλλά κατά το συνήθως συμβαίνον, οι μη προνομιούχες τάξεις να οικοδομούν για να στεγάσουν τις ανάγκες τους, σε περιοχές εκτός σχεδίου, συχνότατα αυθαίρετα, χωρίς να υπάρχουν υποδομές, δρόμοι, πλατείες, αποχέτευση και όσα θα μπορούσε κανείς να ζητήσει από ένα κράτος του 20ου αιώνα.
Όλα διαπιστώνονταν εκ των υστέρων όταν ήδη ήταν αργά και κυρίως εις βάρος των ίδιων των κατοίκων και της ποιότητας της ζωής τους. Η Νέα Δημοκρατία του σήμερα δεν επεμβαίνει καθόλου στις λογικές αυτές, έρχεται μόνο να απαιτήσει υπέρογκα πρόστιμα και τέλη, τα οποία, ενώ έπρεπε να αξιοποιούνται στα ίδια αυτά τα οικιστικά μορφώματα, για να βελτιώσουν τις συνθήκες χρησιμοποιούνται ως γενικά έσοδα του αδιάφορου κράτους.
Σαν να μην ήταν τούτο αρκετό το κράτος απέχει επιδεικτικά από την ρύθμιση του ίδιου του χάους που άφησε ανέλεγκτο να εξελιχθεί στις ίδιες αυτές τις πόλεις. Το κράτος της Ν.Δ. δεν έχει ούτε καν την πρόθεση και την φαιά ουσία να ρυθμίσει την λειτουργία των φαναριών στις πόλεις, που σφύζουν, ασφυκτιούν και μολύνονται από τα χιλιάδες μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα. Όχι μόνο δεν προβάλλει άλλα πρότυπα πόλεων, αλλά αδιαφορεί και για το χάος, παραδίδοντας το πολίτη σε μια ανόητη σπατάλη που φέρνει κέρδος σε λίγους. Η μόλυνση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και συνακόλουθα και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων είναι φυσικό συνεπακόλουθο αυτών των καταστάσεων.
Το ΠΑΣΟΚ του ανθρώπου δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο μπροστά σε όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται στην θεραπεία των πιο πάνω προβλημάτων, δεσμεύεται στην άμεση επιστημονική μελέτη όλων των προβλημάτων των πόλεων και στην πρόταση και εφαρμογή λύσεων, τόσο για τις υπάρχουσες δομές, όσο και για την δημιουργία νέων πολεοδομικών συγκροτημάτων που θα εξανθρωπίσουν και θα καταστήσουν λειτουργικές τις υπάρχουσες πόλεις.
Το ΠΑΣΟΚ προβάλλει ένα νέο μοντέλο διαβίωσης, ανθρώπινο και ουσιαστικό. Μια νέα δομή και κουλτούρα πόλης είναι αναγκαία. Πόλη λειτουργική, με ασφαλή ενεργειακά κτίρια που εκμεταλλεύονται τα φυσικά φαινόμενα και τις καιρικές συνθήκες, και ταυτόχρονα προστατεύονται από αυτές. Πρότυπα οργάνωσης πόλεων και κτιρίων πάνω στα ανωτέρω δεδομένα, αποτελούν το αντικείμενο μελέτης που άμεσα  δίνεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, θα συγκροτηθεί ειδικό ταμείο στο οποίο θα εισφέρονται ως έσοδα όλα τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές προκειμένου να προχωρήσει ο εξανθρωπισμός των πόλεων. Η ποιότητα ζωής του ανθρώπου των πόλεων τίθεται στο επίκεντρο.
 Οι ίδιες οι πόλεις οφείλουν δημοκρατικά να αποφασίσουν για την πορεία της ανάπτυξής τους, να δηλώσουν τι θέλουν και να μετάσχουν στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
Πρώτιστη ανάγκη η διαχείριση των απορριμμάτων που κυκλώνουν τις πόλεις και μολύνουν την ύπαιθρο. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης – κομποστοποίησης και κάθε τεχνολογική καινοτομία. πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για να προστατεύσουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Το κράτος δεσμεύεται να προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης των πόλεων.
 Στην προσπάθεια αυτή για καλύτερη ποιότητα ζωής είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η αποφασιστική συμμετοχή των κατοίκων. Ο,τι εφαρμοστεί πρέπει να εφαρμοστεί, όχι με την δύναμη της κρατικής επιβολής, αλλά με την συναπόφαση και τις υποδείξεις των ίδιων των πολιτών.
Για τον λόγο αυτό η έκφραση της βούλησής τους γίνεται θεσμική υποχρέωση.        
Οι πόλεις μας γίνονται ανθρώπινες και ουσιαστικές.
5. ΥΠΑΙΘΡΟΣ
Η ύπαιθρος της πατρίδας μας είναι η πατρίδα όλων μας και η ψυχή της Ελλάδας.
 Μαραζώνει από εγκατάλειψη και αδιαφορία.
Καμία μελέτη, καμία πρόταση ανάπτυξης.
Οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι πολλές φορές εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους, απομονωμένοι από την υπόλοιπη χώρα, από τις παροχές υγείας, πολλές φορές από τροφοδοσία.
Το ΠΑΣΟΚ  πάλεψε με τα κέντρα υγείας να φέρει κάποιες υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στους ανθρώπους της υπαίθρου. Η Νέα Δημοκρατία προέταξε το εμπορικό κέρδος, άφησε χωρίς καμμία μέριμνα την ύπαιθρο να ερημώνει, δεν προστάτευσε τα εισοδήματα, δεν φρόντισε για την παροχή υπηρεσιών στους ανθρώπους.
 Τα ακριτικά νησιά μας είναι απομονωμένα, χωρίς θαλάσσιες συγκοινωνίες.
Η Ολυμπιακή Αεροπορία οδηγείται σε κλείσιμο, λες και οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Η Ελλάδα χωρίς την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της είναι μια άλλη χώρα, ένα κράτος λειψό και ημιθανές.
Το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση της πράσινης ανάπτυξης ξαναθέτει την ύπαιθρο στο προσκήνιο, της ξαναδίνει πνοή και ζωή, πολεμά την αστυφιλία και δίνει κίνητρα για να ξαναζωντανέψουν οι δραστηριότητες σε αυτή.
Με τις μελέτες δίνονται διέξοδοι και η ύπαιθρος μετατρέπεται σε κέντρο της πανελλήνιας δραστηριότητας.
Θεσμοί παροχής κοινωνικής προστασίας δημιουργούνται από την αρχή και σχεδιάζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε γωνιάς της χώρας.
Νέοι άνθρωποι, επιστήμονες που θέλουν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, δεν αφήνονται στην αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, ενισχύονται πραγματικά και αμείβονται καθώς παράγουν κοινωνικό έργο.
6. ΠΛΟΥΤΟΣ
Ο τόπος αυτός ακόμα και όπως τον έχουν αφήσει, παρατημένο, παραμελημένο, χωρίς φροντίδα, χωρίς μελέτη των δυνατοτήτων του, έρμαιο χωρίς αξία στα χέρια λίγων επιτήδειων, μπορεί να παράγει και παράγει σημαντικό πλούτο- ανέθρεψε άλλωστε εκατοντάδες γενιές άξιων ανθρώπων.
Ο πλούτος αυτός νέμεται από λίγους, ολοένα και λιγότεροι νέμονται τον πλούτο των Ελλήνων, τον πλούτο που παράγουν οι Ελληνες, οι εργαζόμενοι με κάθε έννοια, τον πλούτο που παράγει ο τόπος μας.
Οι κοινωνίες κλασμάτων είναι παρούσες για να υποδηλώνουν τις τεράστιες αντιθέσεις που έρχονται.  
Είναι για μας αναγκαίο ο πλούτος αυτός να διανεμηθεί δίκαια σε όλους για το κοινό καλό, για το καλό όλων.
Η αναδιανομή των υπερκερδών είναι αναγκαία για να χτιστεί η νέα Ελλάδα, η Ελλάδα κόσμημα του πλανήτη, η Ελλάδα που θα γίνει ο φάρος του κόσμου ξανά, η Ελλάδα των ελεύθερων Ελλήνων πολιτών. Οποιος έχει την βούληση να δημιουργεί μπορεί να το κάνει ανεμπόδιστος, όμως το αποτέλεσμα της δημιουργίας του δεν μπορεί να ανήκει στον ίδιο αποκλειστικά, αλλά γίνεται και κτήμα όλων των ανθρώπων.  
Πέρα όμως από αυτό, με την βοήθεια της νεολαίας μας που δεσμεύεται σε γνώσεις παρωχημένες και άχρηστες, θα μελετήσουμε και θα μελετάμε συνέχεια τις ανάγκες και τις δυνατότητες του τόπου μας.
Το αποτέλεσμα των μελετών που ποτέ δεν θα σταματήσουν, θα είναι κτήμα όλων των Ελλήνων, όχι των λίγων, αλλά όλων, για να μάθουμε τον τόπο μας και τις δυνατότητές μας, για να μπορέσουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα και ευκολότερα.
Για να δοθούν διέξοδοι και λύσεις σε όσους ασφυκτιούν ή προσπαθούν απεγνωσμένα για ένα καλύτερο αύριο.
Ετσι σύντομα θα ανατείλει μια νέα ημέρα για τον τόπο μας, ένα νέο αύριο χωρίς ανεργία, χωρίς αγωνία.
7. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το δημόσιο χρήμα, το χρήμα όλων μας, με το οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε και έπρεπε να έχει άλλη μορφή, νέμεται και χαρίζεται σε ημέτερους της κάθε εξουσίας και κόμματος.
Είναι σαφές και γνωστό σε όλους τους σκεπτόμενους Ελληνες, σε όσους έχουν την ελάχιστη έστω πρόσβαση στην εξουσία, ότι η πολιτική των κυβερνώντων πολλές φορές καθορίζεται από τις ορέξεις ισχυρών του πλούτου, που στηρίζουν κόμματα και μηχανισμούς ακόμα και οικονομικά.
 Τα ανταλλάγματα είναι η συμμετοχή στην διανομή – κέρδος από το βιός και το υστέρημα του Ελληνα, που αντί να πάει ατόφιο σε έργα και δαπάνες που έχει ανάγκη ο τόπος μας, ενθυλακώνεται από τους μηχανισμούς αυτούς.
Τίποτα στον τόπο δεν προχωρά με τον τρόπο αυτό, παρά μόνο η σήψη και η γενική αίσθηση διαφθοράς, μια γενική αίσθηση που σπάνια λανθάνει, αλλά και καλλιεργεί φαινόμενα αλλοτρίωσης, απαξίωσης των πάντων και μας «εκπαιδεύει» όλους, μας προετοιμάζει, να γίνουμε ένα ακόμα γρανάζι της διαφθοράς και της διαπλοκής αυτής με αντάλλαγμα προσωπικά οφέλη.
Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει τις ευθύνες του για όσα έγιναν, ήταν απροετοίμαστο και πολλές φορές απρόθυμο να λάβει δραστικά μέτρα, τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με τα έργα και της ημέρες της Νέας Δημοκρατίας.
Το ΠΑΣΟΚ, ώριμο και αποφασιστικό όσο ποτέ, θέτει ως σύνθημα του την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, διαφάνεια παντού.
Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση της διαφάνειας είναι αναγκαία.
Τίποτα δεν μπορεί να είναι κρυφό και σκοτεινό στην Ελλάδα του αύριο.
Κάθε προμήθεια και καταβολή από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο μετέχει ή το χρηματοδοτεί το Δημόσιο, θα δημοσιεύεται υποχρεωτικά και αναλυτικά στο διαδίκτυο.
Οι διαγωνισμοί προμηθειών και δημοσίων έργων παύουν να είναι κλειστοί και μυστικοί. Γίνονται όλοι δημόσιοι, ανοικτοί, με διάρκεια και μέσω διαδικτύου. Κάθε ενδιαφερόμενος ή πολίτης έχει πρόσβαση στα στοιχεία και μπορεί να εκφράσει τις επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις του. Οι μετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν βελτιωμένη προσφορά μέσα. Ετσι οι διαγωνισμοί γίνονται πραγματικά δημόσιοι και διάφανοι, δημοκρατικά ελεγχόμενοι και προς το συμφέρον του δημοσίου. Η πορεία υλοποίησης ενός έργου και οι αναπροσαρμογές τιμών παρακολουθούνται κατά τον αυτό τρόπο.
Κάθε πολίτης ή οργάνωση που έχει ερωτηματικά θα μπορεί να θέσει ερώτημα στον κάθε φορέα και αυτός σε σύντομο χρόνο και πλήρως αιτιολογημένα θα πρέπει να απαντήσει. Αν οι απαντήσεις δεν έλθουν ή δεν είναι ικανοποιητικές ο ποινικός νόμος θα έχει τον λόγο.
Η δημόσια σπατάλη υπέρ ημετέρων πρέπει να σταματήσει.
Η θέσπιση δημοκρατικά εκλεγμένης από όλους τους πολίτες αρχής ελέγχου διαφάνειας που θα συγκεντρώνει τα ανωτέρω, που θα μεριμνά και θα ελέγχει είναι επιβεβλημένη.
Το αυτό θα ισχύσει και σε κάθε κρατική επιχορήγηση.
Πέραν τούτου παύουν οι επιχορηγήσεις άνευ αιτιολογίας, κάθε σωματείο ή ένωση προσώπων που επιθυμεί επιχορήγηση θα χρηματοδοτείται μόνο για συγκεκριμένη εκδήλωση ή σκόπιμη δαπάνη και με την υποβολή και έλεγχο των αντιστοίχων παραστατικών.
Ούτε μία δεκάρα του Ελληνα φορολογούμενου δεν μπορεί να πηγαίνει χαμένη, είναι καθήκον όλων.
8. ΕΡΓΑΣΙΑ
Το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα δημοκρατικού σοσιαλισμού δεν αποδέχεται την εξάρτηση ανθρώπου από άνθρωπο, πολύ περισσότερο δεν αποδέχεται την πρόταξη της κερδώας οικονομίας έναντι του ανθρώπου.
 Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη για την δημιουργία μιας νέας οικονομίας με κέντρο και σκοπό της, την κοινωνική προσφορά και τον άνθρωπο.
Μια νέα οικονομία που δεν θα έχει ως σκοπό το κέρδος, αλλά την απόλαυση της ζωής του ανθρώπου μέσα από λογικές και παραγωγικές διαδικασίες που δεν θα καταστρέφουν, δεν θα αναλώνουν τον πλανήτη εις όφελος κανενός, πόσο μάλλον εις όφελος λίγων.
Το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει, σχεδιάζει και προτείνει την οικονομία της κοινωνίας και του ανθρώπου.
 Ένα μέσο για αυτό είναι η εξοικονόμηση ωρών  εργασίας από τις εφαρμογές της τεχνολογίας υπέρ του κοινωνικού συνόλου, υπέρ του εργαζόμενου.
 
Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ δεν παραβλέπει τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και την ανάγκη ρύθμισής τους, ώστε να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και να καλύπτουν τις βιοτικές του ανάγκες.
Οι αμοιβές της εργασίας στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωζώνη. Ουσιαστικά αντιστοιχούν σε βιοτικό επίπεδο φτώχειας και τούτο είναι μια κατάσταση που πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Δεν είναι δυνατόν ο εργαζόμενος άνθρωπος που αφιερώνει την ζωή στην εργασία του να μην μπορεί να εξασφαλίσει από αυτή τα αναγκαία προς το ζείν, να δεσμεύεται και να διαιωνίζεται η προοπτική φτώχειας και ανέχειας για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται και θα αγωνιστεί ώστε ο ελάχιστος καταβαλλόμενος μισθός να είναι πάντοτε ο διπλάσιος των βασικών υλικών ανθρώπινων βιοτικών αναγκών.
Στα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας  δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση και κανένας συμψηφισμός.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να ορίσει ως ελάχιστο μηνιαίο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη το ποσό των ….. Ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται μέχρι να καλύπτει τον πιο πάνω στόχο.
Οι ανώτεροι του ελαχίστου μισθού αυξάνονται άμεσα κατά ποσοστό … % .
  
Η Ελλάδα διατηρεί ένα από τα πιο ασφυκτικά και μειωτικά για τον εργαζόμενο άνθρωπο νομικά καθεστώτα της Ευρώπης.
Η αναιτιολόγητη απόλυση δίνει το στίγμα της αυθαιρεσίας και των εξουσιών του εργοδότη.
Ολοι πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι απέναντι στην εργασία μας, εργαζόμενοι και εργοδότες.
Το ΠΑΣΟΚ άμεσα θα καταργήσει όλες τις διατάξεις που δημιουργούν το πλαίσιο αυθαιρεσίας και θα τις αντικαταστήσει με νέες που θα δίνουν το στίγμα της δημοκρατίας και της συνεργατικότητας στους χώρους δουλειάς.
Η αναιτιολόγητη απόλυση καταργείται και πρέπει να είναι αιτιολογημένη, η αιτιολογία σημειώνεται σε ειδικό βιβλίο εργαζομένου.
Το εργατικό δίκαιο, ατομικό και συλλογικό αλλάζει και κωδικοποιείται για να εξασφαλίσει την σαφή γνώση, την ποιότητα της εργασίας και την υπευθυνότητα, για να καταστείλει την αυθαιρεσία, για να μετατρέψει άμεσα την δουλειά – λέξη απότοκο της δουλείας – σε εργασία.
Θεσμοί μερικής απασχόλησης και δανεισμού εργαζομένων μειωτικοί για την ανθρώπινη υπόσταση καταργούνται ή τροποποιούνται.
Μερική απασχόληση σημαίνει ολόκληρο ημερομίσθιο, δανεισμός εργαζομένων σημαίνει άνθρωπο – εμπόρευμα και καταργείται.
9. ΑΝΕΡΓΙΑ
Η σύγχρονη μάστιγα της Ελλάδας που δεν παράγει πλέον, αλλά μόνο καταναλώνει είναι η ανεργία.
Η ανεργία δημιουργεί στρατιές απελπισμένων ανθρώπων, ανθρώπων χωρίς αύριο και ελπίδα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ανθρώπων που πολλές φορές θυσιάζουν την αξιοπρέπειά του για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα ελάχιστα αγαθά της διαβίωσης.
Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει επιδόματα και δεν αρκείται σε ελεημοσύνες, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα εξασφαλίζει τις βιοτικές ανάγκες κάθε Ελληνα, με αντίστοιχη υποχρέωσή του για παροχή κοινωνικά επωφελούς εργασίας.
Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την εξάλειψη της ανεργίας εδράζεται σε σειρά ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στην οικονομία, που ξεκινούν όχι μόνο από την πολιτική στήριξης των ανέργων σε κάθε επίπεδο,  αλλά και την μελέτη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, την ενίσχυση των παραγωγικών δομών, την δυνατότητα αυτοοργάνωσης των εργαζομένων, την δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων μονάδων παραγωγής σε τομείς που πράγματι μπορούν να είναι παραγωγικοί, την δημιουργία πανεπιστημιακών, παραγωγικών και επιμορφωτικών σχολών με ειδικά αντικείμενα και γνώση επιχειρηματικής οργάνωσης.
Το νομικό πλαίσιο αλλάζει, ο Ο.Α.Ε.Δ. αλλάζει μορφή και γίνεται ένα σύγχρονο κοινωνικό εργαλείο προσφοράς γνώσης, σύντομα ο άνεργος θα μπορεί να  επανέλθει στην εργασία, είτε ως εργαζόμενος είτε απασχολούμενος σε νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργούνται με την συμμετοχή του.  
Κανένας Ελληνας δεν μπορεί να είναι στην γωνία της νέας Ελλάδας, όλοι είμαστε κομμάτι της και συμμέτοχοι σε αυτή.
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται μια νέα οικονομία, μια οικονομία πρωτοπόρα, δημιουργική. Μια οικονομία σοσιαλιστική με κέντρο τον άνθρωπο.
Βασικοί τομείς της οικονομίας που είναι ταγμένοι για την εξυπηρέτηση βασικών βιοτικών ανθρώπινων αγαθών ή εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα τίθενται με απόφαση των Ελλήνων υπό τον έλεγχο του «κοινού των Ελλήνων» και ως αγαθά εκτός ή περιορισμένης κερδοφορίας ανάλογα με την περίπτωση.
Το κράτος ανακτά την κυριότητα των μέσων παραγωγής, όπου αυτό είναι εφικτό ή ιδρύει νέες μορφές συμμετοχής στην παραγωγή βασικών βιοτικών αγαθών. Σε κάθε περίπτωση και σε πρώτη φάση τα αγαθά αυτά τίθενται υπό τον άμεσο κοινωνικό έλεγχο.
Το κερδοσκοπικό ιδιωτικό κεφάλαιο δεν μπορεί να επεκταθεί σε νέες μορφές δραστηριότητας που αφορούν τους βασικούς αυτούς τομείς και να καταστεί θεσμικός ρυθμιστής των κοινωνικών αναγκών και του κόστους τους.
Τα βασικά βιοτικά αγαθά πρέπει να ελέγχονται από την κοινωνία, να είναι κτήμα όλων για να μπορεί ο άνθρωπος – πολίτης να βιώσει ελεύθερος την ζωή του.
 Η ίδια η βούληση του ανθρώπου, τα ταλέντα και οι κλίσεις του γίνονται αντικείμενο ουσιαστικής συνεχούς μελέτης και έκφρασης, ώστε ο κάθε άνθρωπος  να μπορεί να δημιουργήσει και να προσφέρει στον τομέα που επιθυμεί. Η ίδια η δημιουργία του καθίσταται αγαθό έκφρασης, αγαθό ιδιαίτερης αξίας.   
   Με την συνεχή μελέτη και ανάλυση κάθε δυνατότητας του τόπου, την οποία διενεργούν τα πανεπιστήμια και προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους Ελληνες, καθίστανται σαφείς και γνωστές σε όλους οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Η οικονομία αναπτύσσεται σε ουσιαστική και ορθή βάση. Η γνώση γίνεται κτήμα όλων και όχι των λίγων.
Το κράτος αναλαμβάνει την γενναία ενίσχυση των παραγωγικών επενδυτικών προτάσεων που προτείνονται στα πλαίσια αυτά και καθίσταται μέτοχος των εταιρειών που ιδρύονται, εφόσον επιλέξει τούτο.
   Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο εξόδου από την χώρα των επιδοτούμενων επιχειρήσεων καθιερώνεται ειδικό κρατικό ενέχυρο στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των επιδοτούμενων επιχειρήσεων που καθιστά αδύνατη την μεταφορά ολόκληρων μονάδων στο εξωτερικό και εξασφαλίζει την διατήρηση των παραγωγικών μονάδων στην χώρα.
   Επίσης η ελληνική πολιτεία δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την δυνατότητα των εργαζομένων να δημιουργήσουν ανεξάρτητες απόλυτα αυτοδιοικούμενες επιχειρήσεις, με στόχο το κοινωνικό συμφέρον. Τούτο ιδίως σε επιχειρήσεις  βιώσιμες που κλείνουν στο πλαίσιο της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» με σκοπό τα υπερκέρδη. 
   Για άπαντα τα ανωτέρω οι έλληνες πολίτες έχουν άμεσο και αποφασιστικό ρόλο και λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις μέσα από δημοκρατικούς κοινωνικούς θεσμούς.
10.1          Οι Ελληνες αγρότες (κτηνοτρόφοι, αλιείς) που τόσο δεινοπάθησαν ενισχύονται:
– στο επίπεδο της γνώσης, με  βάση μελέτες και αναλύσεις αλλά και επιμορφωτικά προγράμματα, ώστε να επιλέξουν τις σωστές για τον τόπο τους παραγωγές.
–  μη τον ανασχεδιασμό και άμεση συνδρομή ειδικών στα επιτόπου προβλήματα.
–  με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης των προϊόντων τους, ώστε να αποφευχθεί η αισχροκέρδεια των μεσαζόντων, την ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος με νέους θεσμούς, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων τυποποίησης και εμπορίας και την επιλογή των εξαγωγικών αγορών.
– με την λήψη χαμηλότοκων παραγωγικών δανείων από τον ΕΛΓΑ και την ρύθμιση των παλαιών δυσβάστακτων δανεισμών.
 
Παράλληλα στην Ε.Ε. δίνεται μάχη για την κατάργηση των ποσοστώσεων στα βασικά βιοτικά αγαθά.             
Ποτέ πια ο έλληνας αγρότης δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης.
  
10.2 Ο Ελληνας παραγωγός σε κάθε τομέα παραγωγής αξίζει του σεβασμού και της συνδρομής όλων μας και ενισχύεται με γνώση και ανάλογους θεσμούς.  Στηρίζεται στον αγώνα της παραγωγής έναντι σε όσους θέλουν να τον καταστήσουν υποχείριό τους.
10.3 Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καταγράφουν κέρδη που ξεπερνούν την φαντασία και είναι πολλαπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι τράπεζες έχουν καταστεί σύγχρονοι τοκογλύφοι και εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας και της οικονομίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά για να ξεφύγουν προσωρινά από την ανέχεια και για να καλύψουν τις ανάγκες τους καταφεύγουν σε δανεισμό με επαχθέστατους όρους, υποθηκεύοντας  την ίδια τους τη ζωή και το μέλλον τους. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει σειρά μέτρων από το πάγωμα των τόκων μέχρι την διαγραφή χρεών. Οι Ελληνες οφείλουν και δικαιούνται να συναποφασίσουν για μία σύγχρονη «σεισάχθεια».
11. ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ – ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Σύγχρονη μάστιγα της εποχής έχει καταντήσει η κερδοσκοπία, η αισχροκέρδεια ορισμένων που θεωρούν πως μπορούν να κερδίζουν απεριόριστα εκμεταλλευόμενοι τις βιοτικές ανάγκες των Ελλήνων.
 Ο,τι κερδίζει  ο εργαζόμενος άνθρωπος με τους αγώνες του στην φάση της παραγωγής γίνεται σύντομα βορά στα χέρια της κερδοσκοπίας.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα θεσπίσει νομοθετικά σε κάθε τομέα της οικονομίας το όριο της κερδοσκοπίας σε ποσοστό κέρδους.
Πέραν του ποσοστού αυτού το κέρδος θα αποτελεί αισχροκέρδεια και θα επιβάλλονται βαρύτατες κυρώσεις στους κερδοσκόπους της αγοράς.
Το κράτος οφείλει παράλληλα να προστατεύει τον Ελληνα καταναλωτή.
Κανένα προϊόν επισφαλές για την υγεία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να αναφέρουν στα ελληνικά τα συστατικά τους. Όλα τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου που αποδεικνύουν την ακινδυνότητα των συστατικών τους.
Μέσα από δημοκρατικούς θεσμούς οι Ελληνες καταναλωτές εκφράζουν την δεσμευτική θέλησή τους για ρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.    
12. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Υπάρχουν τομείς της οικονομίας που διαγράφουν τεράστια υπερκέρδη χωρίς να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία ανάλογα.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ταυτισμένη πλήρως με τα δόγματα του νέο-φιλελευθερισμού όχι μόνο παρέδωσε κάθε μορφής δημόσια εξουσία στα χέρια ολίγων, αλλά και λειτούργησε και λειτουργεί για την μεγιστοποίηση των καθαρών κερδών τους, έναντι και εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
Παρακολουθήσαμε όλοι την τεράστια μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, των υπερκερδών και την ταύτισή τους με τις μικρές επιχειρήσεις του μοχθούντα έλληνα βιοτέχνη.
Παρακολουθήσαμε την αποβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας και την μεταφορά επιχειρήσεων που επιχορηγήθηκαν με τεράστια ποσά από το εισόδημα του ελληνικού λαού, σε γειτονικές χώρες, όπου οι συνθήκες του νεοφιλελευθερισμού προσφέρουν τεράστια επιπλέον υπερκέρδη.
Το καθεστώς αφορολογησίας των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να σταματήσει.
Το καθεστώς μηδαμινής κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς πρέπει επίσης να λάβει τέλος.
Η φορολογία των κερδών πρέπει να γίνει ανάλογη του επενδεδυμένου κεφαλαίου των επιχειρήσεων σε σχέση με τα κέρδη τους και του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν.
Η φορολογία πρέπει να καλύπτει και να αντιστοιχεί στην κοινωνική προσφορά των επιχειρήσεων.
Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά ετησίως από δημόσιους κοινωνικούς φορείς.
Οι ελληνικές βιοτεχνίες ενισχύονται πολλαπλώς με την διαφοροποίηση της φορολογίας τους ανά τομέα οικονομίας. Οι παραγωγικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την ελάχιστη φορολογία. Ενώσεις επιχειρήσεων βιοτεχνών τυγχάνουν ειδικών φορολογικών καθεστώτων.
13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Η τεχνολογία είναι δημιούργημα του ανθρώπου, όμως τις περισσότερες φορές τα επιτεύγματά της δεν φτιάχνονται για τον άνθρωπο, ούτε πρώτιστα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του. Αντίθετα, αποτελούν δημιουργήματα που αποσκοπούν στην εμπορική κερδώα εκμετάλλευση.
Η τεχνολογία τείνει να γίνει δυνάστης της ανθρωπότητας και να μετατρέψει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας από την αγροτική παραγωγή έως την βιολογία σε ένα απέραντο σαφάρι κέρδους και εξάρτησης.
Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ελληνική και την παγκόσμια κοινωνία να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος και ο σκοπός της τεχνολογίας.
Πρώτα απ΄όλα, επιτεύγματα της τεχνολογίας που αφορούν άμεσα τον άνθρωπο και τις βιοτικές ανάγκες του, τίθενται στην κοινή κτήση της ανθρωπότητας. Οι δημιουργοί τους λαμβάνουν μια εύλογη αμοιβή και τις ανώτερες τιμητικές διακρίσεις. Οι εφαρμογές της μετατρέπονται σε δημόσια, κοινά αγαθά.
Οι κοινωνίες αποφασίζουν για τον χαρακτήρα, την εμπορική εκμετάλλευση ή μη των τεχνολογιών αυτών και την συμμετοχή του δημιουργού.
Η κατάργηση ή τροποποίηση του υπάρχοντος συστήματος δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας τίθεται υπό την αποφασιστική αρμοδιότητα της παγκόσμιας κοινότητας και των κοινωνιών που την συναπαρτίζουν. Στην Ελλάδα δημιουργείται παράλληλο σύστημα «κοινωνικής ευρεσιτεχνίας», όσοι θέλουν καταθέτουν σε αυτό την καινοτομία τους, για κοινωνική χρήση και λαμβάνουν αντίστοιχη αμοιβή που αποφασίζεται από δημοκρατικά εκλεγμένη αρχή.
Η τεχνολογία δεν μπορεί να εξελίσσεται θέτοντας σε κίνδυνο ή επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
Κάθε τεχνολογική εφαρμογή πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον.  Η ανάπτυξη ειδικών τεχνολογιών για την προστασία και την σωτηρία του περιβάλλοντος αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα.
Η τεχνολογία πρέπει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Η τεχνολογία μπορεί να μας οδηγήσει σε μία κοινωνία αυτάρκειας, σε ανώτερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, όπου ο άνθρωπος θα ζει απεξαρτημένος από την ανάγκη της «δουλειάς» και θα εργάζεται μόνο για την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.
Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δεν μπορεί να σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας.
Τουναντίον, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες δυνατότητες στην απασχόληση – εργασία του ανθρώπου. Νέα επαγγέλματα, νέες ειδικότητες και υποχρέωση του κράτους για μετεκπαίδευση και φροντίδα σηματοδοτείται και καθίσταται αναγκαία και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ..
Η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών σημαίνει την ανάγκη για λιγότερες ώρες εργασίας για τον άνθρωπο.
Το όραμα αυτό θα προχωρήσει, χωρίς αυτό να μπορεί να σημαίνει μείωση των αποδοχών του εργαζομένου.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να φέρει νομοθετικά το πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τον κοινωνικό έλεγχο των τεχνολογικών μέσων παραγωγής και την εξασφάλιση του δικαιώματος της εργασίας με βάση τις ανωτέρω αρχές.
Η τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας σε νέες μορφές τεχνολογίας που θα φέρουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελεί προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ του Ανθρώπου, για το ΠΑΣΟΚ των Ελλήνων.
Η νέα γενιά της χώρας μας έχει τον πρώτο λόγο και μετέχει με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην μελέτη και στην πρόταση, ακόμα και με «διαγωνισμό» κιόλας από την 1οβάθμια εκπαίδευση. Η εφευρετικότητα του Ελληνα πρέπει να αξιοποιηθεί προς το κοινό καλό.
Συγκροτείται Δημοκρατική ανεξάρτητη αρχή που επικουρεί και ελέγχει.
Μέσω της δημόσιας οργάνωσης και της κρατικής συμμετοχής εξασφαλίζεται ο κοινός «δημόσιος» χαρακτήρας των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν.
Η τεχνολογία καθίσταται αποφασιστικός παράγοντας της δημόσιας ζωής, όργανο για την δημοκρατία και τη νέα κοινωνική πορεία.
Η τεχνολογία ανήκει σε όλους και πρέπει να υφίσταται προς το κοινό ανθρώπινο συμφέρον.     
14. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα σχεδιάστηκε ως μηχανισμός επιβολής, καταπίεσης και ελέγχου.
Με την υπάρχουσα δομή δεν μπορεί να προσφέρει στο σύγχρονο γίγνεσθαι. Η Δημόσια διοίκηση αλλάζει δομή, σχεδιάζεται από την αρχή με μοναδικό στόχο και σκοπό την προσφορά στον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο.
Αυτός είναι ο σκοπός της. Τέρμα στον υπάλληλο φόβητρο ναι στον υπάλληλο φίλο και αρωγό της κοινωνίας.
Ο πολίτης δεν αιτείται πια, αλλά προτείνει στην διοίκηση.
Οι θεσμοί δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου, μέσα από πολυμελή όργανα καθιερώνονται παντού.
Οι διάφορες «ανεξάρτητες αρχές» παύουν να αποτελούν όργανα της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά πλέον οι διοικήσεις τους θα εκλέγονται από τους πολίτες με ανοικτές ψηφοφορίες, οι δε πολίτες μετέχουν σε αυτές και στα διοικητικά τους συμβούλια πλειοψηφικά και με βραχυχρόνιες εναλλαγές των προσώπων και καθορίζουν τις αποφάσεις τους και τους στόχους τους με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.
Η ίδια η δημόσια διοίκηση που ενεργεί στο όνομα του ελληνικού λαού, επανέρχεται στον έλεγχό του.
Με θεσμούς δημοκρατίας καθιερώνονται πολυσυμμετοχικοί κοινωνικοί μηχανισμοί αρωγής και ελέγχου.
Τίποτα δεν μένει κρυφό από τους πολίτες.
Καθιερώνεται παράλληλα τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με δυνατότητα του πολίτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά και άμεσα κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή βεβαίωση. 
Η γραφειοκρατία αυτής της μορφής είναι εύκολο πλέον να νικηθεί.
Καθεστώς εργασίας στο δημόσιο
Το δημόσιο ιστορικά έγινε και παραμένει μηχανισμός επιβολής κομματικών – παραταξιακών επιλογών και προσώπων.
Η παθογένειά του, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο αυτό που πρέπει να σταματήσει.
Η Ν.Δ. με την άρση της μονιμότητας επιχειρεί να γυρίσει την Ελλάδα στον καιρό των Τρικουπικών και Δεληγιαννικών, στον καιρό των Βενιζελικών και Αντιβενιζελικών, τότε που κάθε παράταξη απέλυε και εξεδίωχνε τους οπαδούς της άλλης. Για την προστασία από τα φαινόμενα αυτά θεσπίστηκε η μονιμότητα των δημ. υπαλλήλων, αλλά και αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο.
Ο δημ. υπάλληλος ως πρόσωπο εκφραστής των αποφάσεων του Ελληνικού λαού, δεν μπορεί να βρίσκεται υπό την αίρεση προϊσταμένων και κομματικών συμφερόντων. Η μονιμότητα και το πειθαρχικό δίκαιο επανέρχεται και εφαρμόζεται.
Καθιερώνεται δημόσιο και ανοικτό σύστημα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των δημ. Υπαλλήλων με την ευρεία συμμετοχή κοινωνικών φορέων και των ίδιων των υπαλλήλων.
Η σχετική εξουσία μονοπρόσωπων οργάνων – προϊσταμένων καταργείται, η κοινωνία και οι ίδιοι οι υπάλληλοι έχουν πλέον θεσμικά τον λόγο στα τεκταινόμενα και οφείλουν οι ίδιοι να προτείνουν και να μετέχουν αποφασιστικά και πλειοψηφικά στην εκλογή των προϊσταμένων τους και  στα συμβούλια προαγωγών.
Για κάθε λειτουργό και υπάλληλο θεσπίζονται δεδομένα κριτήρια τοποθέτησης με βαθμολογία.
Για τα κριτήρια και την βαθμολογία αποφασίζουν οι Ελληνες σε καθολική ψηφοφορία.
Κάθε δημόσιος υπάλληλος και λειτουργός υποχρεούται να μην συναινέσει και ενεργήσει σε εντολές που είναι αντίθετες με το Σύνταγμα και τους νόμους.
Προσλήψεις στο Δημόσιο.
Ονειρο εκατομμυρίων Ελλήνων για να ξεφύγουν από την αβεβαιότητα της επιβίωσης.
Το νέο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα σέβεται και ενισχύει τους θεσμούς εργασίας παντού, ώστε να παύσει η αβεβαιότητα.
Το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τον Α.Σ.Ε.Π. και τα ελάχιστα στοιχεία ελέγχου της νομιμότητας μιας απόφασης, ήταν πολιτικό ζητούμενο του ελληνικού λαού από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Η Ν.Δ. για να βολέψει ευκολότερα ημετέρους κατήργησε ουσιαστικά την όποια αξιοκρατία υπήρχε με τον διάτρητο θεσμό της συνέντευξης.
Το ΑΣΕΠ ως «ανεξάρτητη δημοκρατικά εκλεγμένη διοικητική αρχή» με τη νέα του μορφή, επανέρχεται στην κρίση κάθε πρόσληψης, τα κριτήρια αντικειμενικοποιούνται και γίνονται περισσότερα και οι κρίσεις δημοσιεύονται.
Οργανώσεις πολιτών από την κοινωνία μπορούν να προτείνουν την κάλυψη θέσεων από συγκεκριμένους πολίτες που κατά τη γνώμη τους δικαιούνται την πρόσληψη στο δημόσιο και θα είναι χρήσιμοι στις θέσεις τους.
Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη κοινωνική συμμετοχή.
Συμβασιούχοι
Οι σύγχρονοι αιχμάλωτοι των κυβερνήσεων και των κομματικών πολέμων.
Το καθεστώς ομηρίας σταματά οριστικά.
Προκηρύσσονται προς πλήρωση όλες οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν στο δημόσιο.
 Οι συμβασιούχοι λαμβάνουν ειδική μοριοδότηση ανάλογα με τα χρόνια, την απόδοση τους και τα οικογενειακά τους δεδομένα. 
Ενοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας
Στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και στα σώματα ασφαλείας, επικρατεί πλήρης κομματική φαυλοκρατία και αδιαφάνεια. Τομείς τόσο ευαίσθητοι για την χώρα μας έχουν γίνει θέατρο κομματικών επιλογών και οικονομικών σκανδάλων. Η ικανότητα δεν μετρά στο ελάχιστο, οι αξιολογήσεις γίνονται στα κομματικά γραφεία ανάλογα με την κομματική ταυτότητα του καθενός. Ακόμα και τα Συνταγματικά δικαιώματα καταπατούνται και βρίσκονται υπο αίρεση.
Για το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν.
Το ΠΑΣΟΚ θέλει και θα δημιουργήσει ένα στράτευμα του ελληνικού λαού, ικανό, αποτελεσματικό, δημοκρατικό στην ουσία του και δίκαιο απέναντι στους μετέχοντες ενεργά σε αυτό. Το ίδια ισχύουν και για τα σώματα ασφαλείας.
Είναι για αυτό αναγκαία πρώτα απ’ όλα η ορθολογική δημοκρατική αξιολόγηση κάθε στελέχους, με σύγχρονες μεθόδους που να ανταποκρίνονται στις πιο πάνω κατευθύνσεις.
Η φαυλοκρατία και οι κομματικοί διωγμοί πρέπει να σταματήσουν άμεσα.
Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο στρατός πρέπει να εκδημοκρατιστεί εκ βάθρων. 
Οι αξιολογήσεις, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, προαγωγές, αλλά και ο έλεγχος των προμηθειών  παύουν να γίνονται μέσα από τα κομματικά ή υπουργικά γραφεία, αλλά αποτελούν έργο ανεξάρτητης πολυμελούς αρχής που εκλέγεται δημοκρατικά από τον ελληνικό λαό, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί και αλλού στο παρόν.
Οι αμοιβές στις ένοπλες δυνάμεις αυξάνονται και συνδέονται με αυτές των δικαστικών λειτουργών. Σημαντικές αυξήσεις γίνονται και στα σώματα ασφαλείας για να πάψει η αβεβαιότητα και τα παράλληλα και «παράπλευρα» επαγγέλματα.
Ο συνδικαλισμός επιτρέπεται και αποτελεί την φωνή των μετεχόντων στις ένοπλες δυνάμεις.
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών γίνεται υποχρεωτική και τίθεται σε ορθολογικές βάσεις.
Η θητεία καταργείται, αντ’ αυτής Ελληνες και Ελληνίδες μετέχουν σε σύντομα προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε να εξοικειωθούν με τον χειρισμό των αμυντικών συστημάτων και να μπορέσουν να συγκροτήσουν ενεργά το θεσμό της παλλαϊκής άμυνας. Αντίστοιχη εκπαίδευση λαμβάνουν οι πολίτες σε ζητήματα πυρασφάλειας και προσωπικής άμυνας – ασφάλειας.
Η άμυνα της χώρας και η εκπαίδευση σε ζητήματα ασφάλειας γίνεται θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Παίρνουμε την ζωή μας και την ασφάλειά μας στα χέρια μας, για να φτιάξουμε μια χώρα ικανή να αμυνθεί απέναντι σε κάθε κίνδυνο. 
Ειδικά : αστυνομία και αστυνομικά μέτρα.
Η αστυνομία αλλάζει μορφή και σκοπό. Γίνεται αστυνομία του πολίτη και η δράση της ελέγχεται από την κοινωνία, μέσω των θεσμών δημοκρατίας.
Οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και δεν μπορεί να είναι απροστάτευτοι, με κενά αστυνομικά τμήματα, την ίδια ώρα που χιλιάδες αστυνομικοί προστατεύουν ειδικούς στόχους.
Η αστυνομία παύει να διαχειρίζεται κατά το δοκούν ευρύτατες εξουσίες.
Η αστυνομία και κάθε κρατική υπηρεσία απαγορεύεται να έρχεται σε οποιουδήποτε είδους μυστική επαφή με ομάδες ταραξιών με σκοπό την εισχώρηση σε αυτές. Τούτο είναι έργο μόνο της Ε.Υ.Π. και μόνο με ρητή εντολή του πρωθυπουργού της χώρας.
Η αστυνομία παύει να είναι παρούσα σε πορείες κοινωνικών φορέων και να βλέπουμε ως επακόλουθο να χτυπιούνται ανηλεώς συνδικαλιστές, ακόμα και βουλευτές, επειδή θέλουν να επιδώσουν ένα ψήφισμα σε υπουργούς και κάθε είδους κρατικούς αξιωματούχους..
Οι δημόσιοι λειτουργοί κάθε βαθμίδας, υπάλληλοι στην ουσία των πολιτών, είναι υποχρεωμένοι να δέχονται αντιπροσωπείες, να παραλαμβάνουν ψηφίσματα και να συζητούν με τους κοινωνικούς φορείς. Ο παραβάτης παύεται άμεσα και χάνει την θέση του.   
15.       ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΗ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η νέα γενιά της χώρας μας μεγάλωσε μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα κοινωνικό περιβάλλον που την έχει καταστήσει αντικείμενο έντονης οικονομικής και προσωπικής εκμετάλλευσης, αντικείμενο ψευδεπίγραφων «αγωνιών».
Της έχει στερήσει το λόγο, της έχει πάρει τη φωνή, τη ζωντάνια του νέου ανθρώπου, έχει κουράσει το μυαλό της με τόσα ψεύτικα «πρέπει» και τόσα ανούσια «θα».
Ένα κομμάτι της νέας γενιάς, αναγκασμένο και καταπιεσμένο, κινείται σύμφωνα με τις βουλήσεις του συστήματος αξιών που θέλει το νέο άνθρωπο θύμα της κερδώας εκμετάλλευσης.
Κάποιο άλλο κομμάτι της απορεί, αναζητά, αντιδρά.
Ολοι μαζί οι νέοι και νέες μας γίνονται κομμάτι ενός συστήματος που σκοπεύει να τους αναλώσει, να εκμηδενίσει και να ματαιώσει τα όνειρά τους.
Η νέα γενιά έχει δικαίωμα στο όνειρο, έχει δικαίωμα στην ζωή, στην αναζήτηση, έχει δικαίωμα στο αύριο της χώρας και του πλανήτη.
Ο κόσμος και η πατρίδα που της παραδίδουμε για να ζήσει και να ενεργήσει είναι σίγουρα χειρότερος από τον κόσμο που παραλάβαμε εμείς. Μολυσμένος, καταπιεστικός, χωρίς αναζητήσεις, χωρίς ποιότητα.
Η μαζική παραγωγή πάνω σε καθετί χαρακτηρίζει και δηλητηριάζει την ανθρώπινη ζωή, ισοπεδώνει το δημιουργικό, το καινοτόμο, το ωραίο.
Η πρόκληση για όλους μας είναι μεγάλη και έχει αξία.
Η νέα γενιά πρέπει να φύγει από τα δεσμά των μηχανισμών, πρέπει να αφεθεί να στοχαστεί, να δημιουργήσει, ένα κόσμο καλύτερο, δίκαιο, ειρηνικό, ένα κόσμο δημοκρατίας, συντροφικότητας, συλλογικότητας, πραγματικού σοσιαλισμού.
Η νέα γενιά δεν είναι κομμάτι του οράματός μας, είναι το όραμά μας το ίδιο.
Ας της παραδώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ας της δώσουμε απλόχερα και ελεύθερα την γνώση και την δική μας εμπειρία.
Το ΠΑΣΟΚ θέτει μπροστάρη τη νέα γενιά στην μελέτη και την ανάπτυξη της χώρας, παύει να την δεσμεύει, να την καταρρακώνει, να την τυφλώνει με ένα σύστημα παιδείας που προσφέρει μόνο δοτή γνώση και συμβιβασμούς.
Το ΠΑΣΟΚ εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της νέας γενιάς με την εγγύηση των βιοτικών αναγκών κάθε ανθρώπου.
Της εξασφαλίζει ένα μέλλον δημιουργίας.
Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα οράματά του στα χέρια της νέας γενιάς.
Οσα δεν ξεπεράσουμε εμείς δεσμευμένοι από όσα πικρά μας γαλούχησαν, τα αφήνουμε παρακαταθήκη και σύμβολο αγώνα για τη νέα γενιά της πατρίδας μας.      
16.       ΠΑΙΔΕΙΑ – ΓΝΩΣΗ
Η παιδεία αποτελεί τον κύριο άξονα αναγέννησης της Ελλάδας και των Ελλήνων. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει όλο το βάρος των ενεργειών του στην παιδεία για να δημιουργήσει σκεπτόμενους, μορφωμένους, ελεύθερους ανθρώπους πολίτες.
Το σχολείο με την σημερινή του μορφή δεν είναι θελκτικό για τους μαθητές.
Η παιδεία αντί να εξυπηρετεί τους προαιώνιους σκοπούς της, να διαμορφώσει δηλ. ανθρώπους με ελεύθερη κρίση και γνώση, λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, ως μηχανή του κιμά από την οποία παράγονται άνθρωποι αμόρφωτοι στην ουσία, έτοιμοι για την αγορά εργασίας και έτοιμοι να αποδεχθούν κάθε μείωση και παραλογισμό του συστήματος.
Το ΠΑΣΟΚ θέλει η παιδεία να διαμορφώνει μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές που να έχουν διδαχθεί τον τρόπο να προσεγγίζουν τη γνώση, να αναλύουν και να συνθέτουν δημιουργικά και ελεύθερα και όχι να παπαγαλίζουν άχρηστες γνώσεις.
Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε με βεβαιότητα στην Ελλάδα του αύριο.
Η παιδεία αναμορφώνεται, αλλάζει ριζικά και επιστρέφει στα νάματα της αρχαίας σκέψης.
Η μαθητεία γίνεται ευχάριστη και δημιουργική επαφή με την γνώση και την σκέψη.
Ο μαθητής μετατρέπεται σε δάσκαλο των συμμαθητών του και ο εκπαιδευτικός διδάσκει τον τρόπο σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης.
Για το ΠΑΣΟΚ η γνώση πρέπει να είναι κτήμα όλων και να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός ή διαβάθμιση ανάλογα με την κοινωνική προέλευση ή τις οικονομικές δυνατότητες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ καταργούνται και αντικαθίστανται από ειδικό σύστημα επιλογής που συναποφασίζει ο ελληνικός λαός.
Η παραπαιδεία απαγορεύεται και παύει να είναι αναγκαία. Ολοι οι άνεργοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και απασχολούνται σε φορέα επιμόρφωσης.      
Θεσπίζονται φορείς εκπαιδευτικών με ευρεία κοινωνική συμμετοχή που έχει λόγο σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Τα ΑΕΙ επανιδρύονται, με νέα τμήματα και νέες σχολές που ανταποκρίνονται στο γνωσιακό αντικείμενο του σήμερα.
Οι πανεπιστημιακοί γίνονται κομμάτι της ενεργής κοινωνίας και άξονας της ανάπτυξης της χώρας. Κρίνονται και υποχρεούνται να ανανεώνουν το επιστημονικό τους έργο.
Οι φοιτητές συμμετέχουν στην διοίκηση των ΑΕΙ. Δημιουργούνται φορείς παρέμβασης και έκφρασης των γονέων των φοιτητών.  
Καθιερώνεται ειδική διαδικασία επαναβαθμολόγησης και ποινικές ευθύνες  για τους παραβάτες.
Πέραν των ανωτέρω οι εξετάσεις σε ομάδες μαθημάτων καταργούνται και αντικαθίστανται από ειδικές μελέτες που πραγματοποιούν και δημοσιεύουν οι φοιτητές πάνω στο γνωσιακό τους αντικείμενο, με ουσιαστική επαφή με την πράξη του επιστημονικού τους αντικειμένου.
Οι μελέτες και αναλύσεις τους αποτελούν βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι Ελληνες και αποτελούν την βάση των μελετών και αναλύσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα για την πρόοδό της σε κάθε επίπεδο της ζωής.  
Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την παιδεία ανέρχεται με συνταγματική τροποποίηση στο … % κατ’ ελάχιστο.
17. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
O Πολιτισμός κάθε επιπέδου πρέπει να είναι κτήμα όλων και όχι των λίγων.
Ο πολιτισμός είναι η έκφραση της κοινωνικής κινητικότητας και της ανθρώπινης σκέψης και αναζήτησης.
Δημοκρατία και κοινωνία χωρίς πολιτισμό είναι καταδικασμένη στην πνευματική ανέχεια και την εξάρτηση.
Ο Πολιτισμός είναι η ανώτερη εσωτερική έκφραση των ανθρώπων και φτιάχνεται για αυτούς.
Το ΠΑΣΟΚ, ως κίνημα του ανθρώπου και της ελευθερίας, θα εργαστεί για την διαμόρφωση κοινωνικών θεσμών που θα προάγουν τον πολιτισμό σε κάθε του μορφή, ως μέσο για την ολοκλήρωση του ανθρώπου.
Το ΠΑΣΟΚ θα απλώσει τον πολιτισμό σε όλη την χώρα δημιουργώντας και ενισχύοντας θεσμούς πολιτιστικής άμιλλας, εκθέσεις, πολιτιστικούς «αγώνες» και κάθε μορφής εκδηλώσεις που προάγουν την τέχνη και τον πολιτισμό και την καθιστούν κτήμα των Ελλήνων.     
Ο πολιτισμός μπαίνει στην εκπαίδευση του Ελληνα, το μάθημα της κριτικής ιστορίας της τέχνης διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η τέχνη κάθε μορφής γίνεται κτήμα του Ελληνα, αρχαία κείμενα όπως οι τραγωδίες δεν διδάσκονται απλώς ως ξερά κείμενα, αλλά διδασκαλία τους αποτελεί το ανέβασμα τους ως παραστάσεων. Θεσπίζονται παράλληλα μαθητικοί αγώνες για κάθε μορφή τέχνης και οι νικητές λαμβάνουν τιμητικές διακρίσεις.
18. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου είναι ένας από τους ανεκτίμητους μοναδικούς θησαυρούς όλου του πλανήτη.
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος δεν είναι κάτι στατικό και πεθαμένο, κάθε γενιά έχει την υποχρέωση να την ανακαλύψει, να διδαχθεί από αυτή και να την παραδώσει επαυξημένη, συγκροτημένη και επιστημονικά μελετημένη στην επόμενη γενιά.
Είναι το χρέος μας, ως ιστορική συνέχεια αλλά και ως μέλλον ενός λαού που έχει ανεξίτηλα αφήσει τα ίχνη του στην ιστορία και φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί φάρο της ανθρωπότητας.
Παράλληλα ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός συνθέτει και αποτελεί ένα τεράστιο πλούτο για όλους τους Ελληνες.
Είναι ανάγκη οι κοινωνικές δυνάμεις του τόπου μας να μετάσχουν ενεργά και εθελοντικά στην διαδικασία ανεύρεσης, μελέτης και ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μας, από τα βάθη των χιλιετιών μέχρι το πρόσφατο χθες.
Δημιουργούνται αυτοδιοικούμενοι δημοκρατικά θεσμοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη και την αρωγή τέτοιων προσπαθειών.
Αρχαιολόγοι, μελετητές, ιστορικοί διευκολύνονται, ενισχύονται και λαμβάνουν επιτέλους αμοιβές ουσιαστικές, αντίστοιχες της τεράστιας προσφοράς τους στον τόπο. Η έρευνα γενικεύεται και τα αποτελέσματά της ανήκουν σε όλους τους Ελληνες.  
Το εισιτήριο εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους καταργείται για όλους τους Ελληνες πολίτες. Είναι αδιανόητο ο Ελληνας φορολογούμενος να αποφεύγει και να αποτρέπεται από την γνωριμία και την παρουσία του στους χώρους δημιουργίας των προγόνων του, από το γεγονός ότι μία εσφαλμένη αντίληψη, αναγκάζει μια μέση τετραμελή οικογένεια να καταβάλλει πάνω από ένα μέσα ημερομίσθιο για τον σκοπό αυτό. Το ειδικό πρόγραμμα γνωριμίας περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων και ονομάζεται «Μελίνα Μερκούρη» προς τιμήν της μεγάλης αγωνίστριας υπουργού που είχε αυτές τις θέσεις.
Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας ανήκει σε κάθε άνθρωπο και σε κανένα ειδικά.
Η διάδοση των ευρημάτων του τόπου μας ανά τον πλανήτη πρέπει να είναι ελεύθερη.
Οποιαδήποτε παρεμπόδιση της γνώσης ή απόκρυψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας είναι καταδικαστέα.
Η Ελλάδα χτίζει το δικό της αύριο πάνω στην κληρονομιά της, η δημοκρατία –  δικό της μεγαλείο και δημιούργημα – ξαναζεί καθώς οι πολίτες αναλαμβάνουν ενεργό δράση μέσα από θεσμούς και αρχές.        
19. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο αθλητισμός είναι μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου, είναι η χαρά της σωματικής ευεξίας, της δυνατότητας του σώματος να στηρίζει το ανθρώπινο πνεύμα και στοιχείο της ανάγκης του ανθρώπου για βελτίωσή του, ατομική και συλλογική.
Ο αθλητισμός είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πλήρους και τραγικής πολλές φορές εμπορευματοποίησης μιας φυσικής ανθρώπινης δραστηριότητας.
Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τις λογικές αυτές, ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην άδολη χαρά της προσωπικής βελτίωσης, της προσωπικής και ομαδικής νίκης, χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα.
Ο αθλητισμός ανήκει σε όλους, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων πρωταθλητισμού και ρεκόρ.
Το ρεκόρ και η επίδοση είναι πρώτα απ΄ όλα προσωπικό δεδομένο και αγώνας, ο αθλητισμός είναι μια συνολική δυνατότητα και αναγκαιότητα για την οποία πρέπει να φροντίζει η κοινωνία και κατά συνέπεια η Πολιτεία, έξω από κάθε μορφής οικονομική κερδοσκοπία.
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το περιβάλλον συνεχώς υποβαθμίζεται και καταστρέφεται.
Ενας πλανήτης ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών καταστράφηκε μέσα σε ένα αιώνα, απύθμενης και αχαλίνωτης ανθρώπινης απληστίας και ματαιοδοξίας.
Η υπερεκμετάλλευση του πλανήτη με σκοπό το κέρδος θα παραδώσει στις επόμενες γενιές ένα πλανήτη φτωχό και ανίκανο να διατηρηθεί στην ζωή.
Το μέλλον του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από το μέλλον του πλανήτη και αυτό κάποιοι δεν εννοούν να το καταλάβουν.
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεπεράσει την φύση του, πρέπει να την σεβαστεί γιατί είναι μόνο ένα κομμάτι της.
Μέσα σε όλα αυτά ο αδυσώπητος καπιταλισμός δημιουργεί οικολογικά προβλήματα για να τα «θεραπεύσει» με νέες κερδώες μεθόδους που αυξάνουν την εξάρτηση των ανθρώπων από αυτόν. Δεν είναι δυνατόν να παραδώσουμε ως άνθρωποι, το μέλλον του πλανήτη σε αυτούς που τον κατέστρεψαν. Τις ίδιες λογικές είναι βέβαιο πως έχουν και στα ίδια αδιέξοδα θα οδηγήσουν.
Κάθε δράση σωτηρίας του πλανήτη πρέπει να τεθεί υπό τον άμεσο κοινωνικό έλεγχο.
Κάθε σχετική δραστηριότητα δεν μπορεί να έχει κερδώα φύση, δεν μπορεί ο άκρατος καπιταλισμός να ζητεί  να πληρώσουμε ξανά και ξανά τον λογαριασμό.   
Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για το μέλλον του πλανήτη με όλες του τις δυνάμεις, γιατί το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος είναι το μέλλον του ίδιου του ανθρώπου.
Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παραδώσει την σωτηρία του περιβάλλοντος, κερδώο επιχειρηματικό αντικείμενο στα χέρια των καταστροφέων του. Ο αγώνας ανήκει στις κοινωνίες και το «κέρδος» κάθε σχετικής δραστηριότητας σε αυτές και στον άνθρωπο.
Η χώρα μας από την άθλια αδιαφορία και την προώθηση της κερδοσκοπίας από τη Ν.Δ. γνώρισε και γνωρίζει τεράστιες οικολογικές καταστροφές.
Το φυσικό περιβάλλον συρρικνώνεται και η ποιότητά του μειώνεται διαρκώς.
Ο Ελληνας άνθρωπος είναι κομμάτι της φύσης του, της γης αυτής που μπορεί να μην παράγει έντονα, αλλά εμπνέει και χαρίζει ένα άφταστο μεγαλείο που ύμνησαν οι μεγάλοι ποιητές μας και ο ίδιος ο λαός.
Ο ίδιος ο ελληνικός λαός, κυρίαρχος και αποφασιστικός, όπως τον θέλει το ΠΑΣΟΚ θα δώσει την λύση μέσα από την ευαισθησία και την άφταστη έμπνευσή του. Σαν 1η κίνηση το ΠΑΣΟΚ προτείνει την δημιουργία αυτοδιοικούμενων φυσικών ενοτήτων (π.χ. δασών), στις οποίες θα μετέχουν εθελοντικά οι πολίτες με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμισή τους.   
21. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Κοινότητα ανθρώπων, κοινότητα Ελλήνων χωρίς την φροντίδα όσων ανθρώπων έχουν την ανάγκη μας για να επιβιώσουν δεν είναι νοητή για το ΠΑΣΟΚ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  
Κάθε άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα δικαιούται την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αξιοπρεπή διαβίωση όταν η ανικανότητά του στερεί τη δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων από την εργασία του.
Πέρα από την υλική επάρκεια οι ειδικές ανάγκες, ψυχικές και σωματικές πρέπει να γίνουν στόχος μας, στόχος όλων των Ελλήνων.
Πέρα από την δημιουργία ειδικών κρατικών θεσμών υποστήριξης, δημιουργείται και δίκτυο εθελοντών με τον τίτλο «ξέρω κάποιον που έχει την ανάγκη μας», για να παρέχει υποστήριξη σε όλους τους Ελληνες που βιώνουν την μοναξιά και την αδυναμία.
Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό στο οποίο δεν χωρούν παιχνίδια κερδοσκοπίας. Η Ν.Δ. και ο νεοφιλελευθερισμός έχουν καταφέρει να κάνουν την υγεία πεδίο αχαλίνωτης κερδοσκοπίας. Εάν έχεις χρήματα μπορείς να ζήσεις, εάν δεν έχεις πίστευε στην φιλευσπλαχνία του Θεού, αυτό είναι το σύγχρονο ρητό του λαού.
Η υγεία αταλάντευτα και ανυποχώρητα γίνεται ξανά δημόσιο αγαθό μη επιδεκτικό κερδοσκοπίας.
Δημιουργούνται άμεσα νέες σύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες για να καλύψουν τις ανάγκες.
Τα νοσοκομεία στελεχώνονται με προσωπικό, οι γιατροί και οι νοσηλευτές αμείβονται δίκαια. Κατόπιν τούτου, η λήψη δώρου, το γνωστό «φακελάκι» εξομοιώνεται ποινικά με δωροληψία. Τιμωρείται μόνο ο αποδέκτης.
Το σύστημα προμηθειών που αποτελεί αδύναμο κρίκο κερδοσκοπίας αναμορφώνεται, με πλήρη διαφάνεια και υπό ενιαίο φορέα.
Οι πολίτες μέσα από την δημιουργία ανοικτών κοινωνικών θεσμών – αρχών, ελέγχουν και υποδεικνύουν τα προβλήματα με αποφασιστικό ρόλο και λόγο.
Οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας ελέγχονται επίσης για την ποιότητα και την σκοπιμότητα, όσων πράττουν ή παραλείπουν.
Η κοινωνική ασφάλιση είναι επίσης δημόσιο αγαθό. Η σύνταξη επίσης.
Οι συντάξεις πείνας αποτελούν παρελθόν. Η ελάχιστη σύνταξη εξομοιώνεται με το ελάχιστο επιτρεπτό όριο διαβίωσης.
Το σύστημα αναμορφώνεται και εκδημοκρατίζεται με την ευρεία συμμετοχή κοινωνικών φορέων στην διοίκηση και τον έλεγχο. Δημιουργείται δημοκρατικά εκλεγμένη αρχή που ελέγχει και προτείνει.
Το σύστημα αποκτά ευρείς κοινωνικούς πόρους από τα υπερκέρδη του χρηματιστηρίου.
Ο κλάδος υγείας αποκόπτεται και εντάσσεται στο Ε.Σ.Υ. .  
Είναι λίγα μόνο από όσα πρέπει να κάνουμε για να νοιώθει ο περήφανος απόμαχος Ελληνας ασφαλής και αξιοπρεπής από κάθε άποψη.    
22. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Το κοινό αισθητήριο των Ελλήνων γνωρίζει το επίπεδο και τις μαύρες σελίδες της δικαιοσύνης.
Ο πολίτης βιώνει και ο ίδιος την αβεβαιότητα της αδικίας, της παρέμβασης, της μονόφθαλμης προοπτικής μιας δίκης.
 Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη.
Η ηγεσία της καθορίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Ο Ελληνας δικαστής πιέζεται ποικιλοτρόπως και είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στα κέντρα εξουσίας του τόπου.
Ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει.
Η δικαιοσύνη ανήκει στον κυρίαρχο λαό, είναι δική του εξουσία και πρέπει να ασκείται προς το συμφέρον του.
Ο Ελληνας δικαστής επιλέγεται με την συμμετοχή του λαού και λογοδοτεί μόνο σε αυτόν και σε κανένα άλλο.
Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να έχει διοικητικά καθήκοντα παρά μόνο νομικά.
Τις επιλογές, προαγωγές και πειθαρχικό έλεγχο ασκεί σε 1η φάση ανεξάρτητη αρχή. Πραγματικά ανεξάρτητη που εκλέγεται και διοικείται με την πλειοψηφική συμμετοχή του ελληνικού λαού.
Το αστικό και ποινικό δίκαιο αναμορφώνεται για να εκφράσει την δημοκρατία και την προσήλωση στην αξία του ανθρώπου.   
Θεσπίζονται επίσης νέοι θεσμοί κοινωνικής επανένταξης και αντικαθίσταται σειρά ποινών φυλακίσεως με τον θεσμό της κοινωνικής εργασίας – προσφοράς.
Το ΠΑΣΟΚ θέλει κάθε άνθρωπο ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και όχι θύμα ενός ιδιότυπου απαρτχάϊντ.  
23. ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το ΠΑΣΟΚ είναι ενάντιο σε κάθε μορφή ανθρώπινης εξάρτηση, σε κάθε δέσμευση που τον μετατρέπει από αυτεξούσιο πολίτη σε υποχείριο.
Οι εξαρτησιογόνες ουσίες αποτελούν και αυτές ένα όργανο εξάρτησης του ανθρώπου. Μια παγκόσμια αδίστακτη παραοικονομία με τεράστιες προεκτάσεις και διασυνδέσεις που καταδυναστεύει τον άνθρωπο και κερδίζει αιματοβαμμένο χρήμα από μια αλυσίδα ανθρώπων που προσπαθούν να καλύψουν τις ψυχολογικές τους ανάγκες με σφαλερά υποκατάστατα.
Για το ΠΑΣΟΚ η κάλυψη των βιοτικών ψυχικών αναγκών του ανθρώπου είναι πρώτιστος αγώνας και σκοπός.
Η συνειδητοποίηση, η μόρφωση και η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι φραγμός στις ουσίες που δημιουργούν ψεύτικους κόσμους.
Ο χρήστης των ουσιών αυτών είναι για το ΠΑΣΟΚ ασθενής και όχι εγκληματίας. Όχι άλλες ψυχές χαμένες.
Στον έμπορο του κέρδους και του θανάτου, που σκοτώνει ανθρώπους και ψυχές αρμόζει η κοινωνική καταφρόνια και οι βαρύτερες ποινές του ποινικού κώδικα.
Το ΠΑΣΟΚ πέρα από άλλα μέτρα και την ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής επανένταξης θα αγωνιστεί για την αποεμπορευματοποίηση των ουσιών αυτών. Διότι πέρα από όλα το κέρδος κάνει τους ανθρώπους εκμεταλλευτές και δίνει ώθηση στην προβολή των άθλιων προϊόντων τους.
    
24. ΙΣΟΤΗΤΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 
Η ισότητα και η ελευθερία είναι δεδομένη για κάθε άνθρωπο που ζει στην χώρα αυτή ανεξαρτήτως φύλου, ικανοτήτων και κάθε μορφής προέλευσης.
Η κερδοσκοπία από την εκμετάλλευση ανθρώπων γίνεται ποινικό αδίκημα.

Ομως πέρα από τις ανωτέρω θέσεις, αρχές και αξίες μας, η νομική ισότητα δεν αρκεί για να λύσει τα ζητήματα της πραγματικής κοινωνικής ισότητας. Η υποθάθμιση του ρόλου της γυναίκας είναι μια ζοφερή πραγματικότητα και σε αυτό συντελούν σειρά παθογενειών που ήδη αναφέρθηκαν. Για το ΠΑΣΟΚ, ως την μόνη πολιτική δύναμη που θέσπισε την ισότητα των δυο φύλων, είναι προτεραιότητα και θα γίνει πράξη με σειρά ρυθμίσεων η πραγματική, η ουσιαστική ισότητα των φύλων, η πλήρης ισοτιμία και οι ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες κάθε ανθρώπου. 

 

25. ΜΜΕ και Ενημέρωση
Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται άμεσα και ορίζονται από την ενημέρωση.
Η ενημέρωση και τα μέσα της έχουν προ πολλού καταστεί αντικείμενο και όργανο στα χέρια ολίγων κεφαλαιούχων και μηχανισμών εξουσίας.
Το ΠΑΣΟΚ έχει αγωνιστεί για την ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης, είναι κρίσιμο και κομβικό στοιχείο της σύγχρονης δημοκρατίας, της γνώσης και της ελευθερίας του πολίτη, αλλά και του ίδιου του δημοσιογράφου.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για μία σειρά μέτρων κοινωνικής ελευθερίας απέναντι και για στα ΜΜΕ.
Ο τύπος πρέπει να είναι πραγματικά ελεύθερος.
Οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ θα απαγορευτεί δια νόμου να παρεμβαίνουν στο έργο των δημοσιογράφων.  
Για τους πολίτες, κοινωνικούς  φορείς και ενώσεις πολιτών θα υπάρχει συγκεκριμένος ικανός αριθμός σελίδων και ωρών ενημέρωσης στις οποίες θα μπορούν ελεύθερα να εκθέτουν τις απόψεις τους.
Αντίστοιχα στη νέα ψηφιακή τεχνολογία κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις θα έχουν τις συχνότητες, τον λόγο και τον χώρο τους τους, τροποποιούμενου του νόμου της Ν.Δ. που παραδίδει τα πάντα στους επιχειρηματίες των Μ.Μ.Ε..
Το δημόσιο συμφέρον προηγείται της ηθικής βλάβης και το ελάχιστο όριο αποζημίωσης κατά των ΜΜΕ καταργείται.
Το δημοσιογραφικό απόρρητο θεσμοθετείται και ισχύει μόνο όταν πρέπει να προστατευτεί ο απλός πολίτης και όχι κρατικός αξιωματούχος.  
26. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι τοπικές κοινωνίες, οι γειτονιές της χώρας είναι το κύτταρο της κοινωνικότητας.
Ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει την αλλοτρίωση και την ατομικότητα στην χείριστη μορφή της. Συχνά το σπίτι του είναι ένας χώρος που μόνο κοιμάται για να ξεκινήσει την επόμενη ημέρα για την δουλειά του. Η γειτονιά του είναι συχνά άγνωστος τόπος.
Στις μεγάλες πόλεις οι γειτονιές υφίστανται μόνο ως οικοδομικά τετράγωνα και οι άνθρωποι είναι κλειδωμένοι στην ατομικότητα και την καχυποψία.
Θέλουμε και βλέπουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα στην οποία η κοινωνικοποίηση και η συλλογικότητα ξεκινά από το σπίτι και την γειτονιά. Η γειτονιά, η συνοικία αποκτά ξανά το θεσμικό δικαίωμα για αυτό-οργάνωση και έκφραση.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, το επόμενο σκαλοπάτι κοινωνικοποίησης και έκφρασης της κοινωνίας υποφέρει επίσης θανάσιμα.
Ελλειψη πόρων, καιροσκοπισμός των αρχόντων, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη δημοκρατικότητας, ανικανότητα, διασπάθιση πόρων και έλλειψη σχεδιασμού και αναπτυξιακής τακτικής είναι μερικά μόνο από τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει πρώτα απ’ όλα να εκδημοκρατιστεί και να καταστεί διάφανη ως προς την διάθεση των πόρων.
 Για την διαφάνεια εφαρμόζεται το σύστημα που ήδη εκτέθηκε για το δημόσιο.
Ο εκδημοκρατισμός είναι μια μακρά αλλά απλή στην εφαρμογή της πορεία που θα ξεκινήσει άμεσα. Απαιτεί την ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. Κίνητρο για αυτό είναι η δυνατότητα να προτείνουν και να αποφασίζουν για τα θέματα που τους αφορούν.
   Πρώτα απ’ όλα πρέπει να καταργηθεί ο νόμος της Ν.Δ., ο νόμος που ανορθολογικά ορίζει το μισό του 100 σε 42. Τα δημοτικά συμβούλια δεν πρέπει να είναι χώρος αντεγκλήσεων, αλλά χώρος συναδέλφωσης, κατάθεσης θέσεων και συναπόφασης.
Καθιερώνεται η απλή αναλογική, που ευνοεί την δημιουργική, συνθετική αναζήτηση, που προάγει την διαφάνεια.
Οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν στο δημοτικό συμβούλιο, εισάγουν τις προτάσεις τους προς ψήφιση.
Επίσης ζητήματα σημαντικά κατόπιν πρότασης του 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του 1/50 των δημοτών εισάγονται σε καθολική ψηφοφορία. Οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, το ίδιο και τα μέλη των δημοτικών επιτροπών.
Θεσπίζονται επίσης δημοκρατικά εκλεγμένες πολυμελείς αρχές ελέγχου και τοποθετήσεων σε δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις.
Τα πάντα πρέπει να είναι διάφανα.
Δημιουργείται σε κάθε ιστότοπο δήμου ειδικό τμήμα ψηφοφορίας και προτάσεων πολιτών. Αντίστοιχα, όσοι δεν διαθέτουν σύνδεση ή γνώση χειρισμού, βρίσκουν στο δημοτικό κατάστημα έτοιμα έγγραφα ψηφοφοριών και ψηφίζουν. Οι αποφάσεις τους είναι δεσμευτικές.
   Ως προς τους πόρους είναι ευνόητο και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για γενναία χρηματοδότηση.
   Αντίστοιχη είναι η παθογένεια και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Αμέσως ανάλογα εφαρμόζονται και οι πιο πάνω λύσεις.
Ο 3ος βαθμός αυτοδιοίκησης χρειάζεται αναθεώρηση, μέχρι σήμερα αυξάνει το κόστος διοίκησης, την γραφειοκρατία και κυρίως λειτουργεί ως τροχοπέδη στις αποφάσεις των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλεγμένων Αυτοδιοικήσεων, πολλές φορές και με κομματικά κριτήρια.
Εάν θέλουμε την διατήρησή της, καθώς αποτελεί συγκεντρωτικό ελεγκτικό μηχανισμό πρέπει να σκεφτούμε και να αναθεωρήσουμε πολλά σχετικά με την λειτουργία της.
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, το οποίο σημαίνει εκλογές για την ανάδειξη περιφερειάρχη και περιφερειακού συμβουλίου.
Ο ρόλος της πρέπει να είναι οργανωτικός, συμβουλευτικός και συντονιστικός και όχι λειτουργεί ως μηχανισμός τροχοπέδησης και επιλεκτικών χρηματοδοτήσεων.
Το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ’ όλα δεσμεύεται να θέσει τις προτάσεις του για την διατήρηση του θεσμού στην δημοκρατική επιλογή των ίδιων των πολιτών, με την προκήρυξη σχετικού δημοψηφίσματος.
27.          ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση πάσχει σε δημοκρατία και κοινωνικό πρόσωπο. Πιστεύουμε σε μία Ευρώπη των λαών και όχι των επιχειρήσεων και των οικονομικών κερδών, σε μία Ευρώπη αδελφοσύνης και κατανόησης με κέντρο τον άνθρωπο.
Ο αγώνας μας για την αλλαγή του χαρακτήρα της Ε.Ε. πρέπει να είναι διαρκής, έντονος και επίμονος.
Το πολιτικό κόστος δεν μπορεί να λογαριάζεται μπροστά στην αξία του ανθρώπου.   
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ενωση με τα σύμφωνα σταθερότητας, τις ποσοστώσεις και ειδικές επιμέρους ρυθμίσεις καταδικάζει την χώρα και τις λοιπές μικρές και μεσαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε μόνιμη ελεγχόμενη ανάπτυξη, σε μόνιμη υπανάπτυξη. Τα σύμφωνα σταθερότητας και όλες οι ρυθμίσεις που παρεμποδίζουν την πρόοδο της χώρας και την κρατούν καθηλωμένη στην 2η ή 3η ταχύτητα της Ευρώπης, πρέπει να καταργηθούν και το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί μέχρις εσχάτων για τον στόχο αυτό.   
28. ΕΛΛΑΔΑ και ΠΛΑΝΗΤΗΣ
Το ΠΑΣΟΚ είναι αλληλέγγυο με τους λαούς του πλανήτη που αγωνίζονται για ένα πραγματικά καλύτερο αύριο, που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, για την προστασία του τρόπου ζωής και της κουλτούρας τους, ενάντια σε κάθε ληστρικό ιμπεριαλιστικό πέρασμα που τους οδηγεί σε αφαίμαξη, στην πείνα και στην δυστυχία, στην κλοπή των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών.
Η ίδια η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών. Η ανάγκη της μετανάστευσης πρέπει να καταπολεμηθεί στην βάση της. Οι κάτοικοι κάθε τόπου πρέπει να τύχουν της αμέριστης αρωγής όλων, ώστε να μπορούν να διαβιώσουν υπό καθεστώς ασφάλειας, δημιουργίας και ελευθερίας στον τόπο που γεννήθηκαν.
Το ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται και ενισχύει κάθε αντίστοιχο λαϊκό κίνημα που έχει τις πιο πάνω αρχές και πιστεύει στον άνθρωπο και την αξία του.
Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα της αδελφοσύνης των λαών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και κουλτούρας.       
29. ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Όπως ήδη δηλώσαμε, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος των Ελλήνων και η Πολιτεία των Ελλήνων είναι οι ίδιοι οι πολίτες αυτής χώρας,  αυτοί συγκροτούν το κράτος και αυτοί καθορίζουν την πορεία του.
Η δημιουργία μιας πραγματικής «Πολιτείας των Ελλήνων», όπου μετέχουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, είναι ο πολιτικός στόχος του κινήματός μας. Για να υπάρξει «Πολιτεία των Ελλήνων», Πολιτεία των Ανθρώπων, είναι αναγκαία η πραγματική Δημοκρατία.
Η τεχνολογία δίνει σήμερα δυνατότητες έκφρασης απόψεων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Με την σωστή και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας μπορούμε να δημιουργήσουμε θεσμούς δημοκρατίας. συν-πρότασης και συν-απόφασης των πολιτών και σε αυτό τον στόχο κινείται το κίνημά μας.
Πρώτα απ’ όλα είναι για μας αδιανόητο οι πολίτες να μην μετέχουν στις αποφάσεις για θεσμούς της Πολιτείας τους.
Το πρόσφατο παράδειγμα της πλήρους ανικανότητας των κομματικών επιλογών της Ν.Δ. στα σώματα ασφαλείας, την εγκατάλειψης και της ανοργανωσιάς με αποτέλεσμα να κατακαεί από την ανικανότητα η Ελλάδα και να θρηνήσουμε εκατόμβες χαμένων ανθρώπινων ζωών είναι χαρακτηριστικό και τραγικό.
Πρέπει να τεθεί ένα τέρμα στις επιλογές ανικάνων με βάση μόνο τα κομματικά κριτήρια, η επιλογή ικανών προσώπων είναι θωράκιση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.
Με το πρώτο παράλληλο βήμα Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόκληση αυτή με την δημιουργία ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτητοποίηση των ήδη υπαρχουσών.
Οι πολυμελείς αυτές αρχές, θα εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες.
Θα αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τον Δημόσιο βίο και παράλληλα θα ελέγχουν την λειτουργία του.
Η αρχή ή οι αρχές είναι πολυμελείς (π.χ. 60 – 100 μέλη) , τα μέλη τους εκλέγονται άμεσα από όλους τους πολίτες, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με απλή αναλογική, με διάρκεια θητείας 2 έτη και δυνατότητα ανανέωσης θητείας 1 φορά.
Αποφάσεις όπως οι προαγωγές και τοποθετήσεις στο Δημόσιο, παύουν να είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης – κόμματος και γίνονται αντικείμενο της αρμοδιότητας τέτοιων αρχών. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ως 1ο βήμα είναι αναγκαία η  δημιουργία ανεξάρτητων αρχών για τις προαγωγές, τοποθετήσεις, αξιολογήσεις και ελέγχους σε δημόσιο, ΔΕΚΟ, στρατό, σώματα ασφαλείας κλπ. .
Αντίστοιχες επιτροπές – αρχές δημιουργούνται σε νομούς και περιφέρειες και κατ’ αντιστοιχία η επιλογή των διοικούντων σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις δήμων γίνεται με καθολική ψηφοφορία, τούτο είναι πιο εφικτό σε δήμους κάτω των 150.000 κατοίκων.
Παράλληλα η επιλογή των διοικούντων σε θέσεις κλειδιά που ενδιαφέρουν το πανελλήνιο, π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ, γίνεται με καθολική ψηφοφορία.
Η ανάκληση απάντων είναι δυνατή μετά από πρόταση ικανού αριθμού πολιτών και αντίστοιχη ψηφοφορία.
Παράλληλα σε κάθε τομέα της κοινωνικής δημόσιας ζωής δημιουργούνται θεσμοί δημοκρατικής πρότασης και ελέγχου.
Κάθε δημόσια ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και θεσμίζεται από τις ανωτέρω αρχές.
Το 2ο παράλληλο βήμα δημοκρατίας και ακόμα σπουδαιότερο στην αξία του είναι οι πολίτες από κοινού έχουν το δικαίωμα της απόφασης σε ζητήματα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, να έχουν επίσης με την συλλογή αριθμού υπογραφών το δικαίωμα της πρότασης στο πανελλήνιο όλων των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία.
Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται ανεξάρτητη αρχή κατά το ανωτέρω σύστημα. Η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική, μυστική και διαρκεί ικανό χρονικό διάστημα και με σύστημα που εξασφαλίζει την εγκυρότητα της ψήφου.
Δημιουργείται σε κάθε δημοτικό κατάστημα ειδικός χώρος έγγραφης και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Οι αποφάσεις των της κοινωνίας είναι απόλυτα δεσμευτικές για κάθε κυβέρνηση και αρχή.
Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στην Δημοκρατία και το εννοεί θεσμίζοντας και πραγματώνοντάς την.
30. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Το ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα της Δημοκρατίας, της Κοινωνίας, του Ανθρώπου.
Στόχος του είναι να εισάγει παντού θεσμούς δημοκρατίας, σε κάθε μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας για να καταστήσει τον πολίτη ενεργό και αποφασιστικό άξονα της κοινωνικής ζωής. Σε κάθε θεσμό, σε κάθε νόμο, σε κάθε ρύθμιση η κοινωνία είναι περισσότερο παρούσα, αποφασίζει και δεσμεύει.
Το κράτος ξαναγίνεται Πολιτεία, πολιτεία των ανθρώπων, των πολιτών, αυτοί ορίζουν την πορεία της.
Αυτοί ξεφεύγουν από την αλλοτρίωση και την απαξίωση και έρχονται στην θέση που τους αξίζει, στο κέντρο της ίδιας τους της ζωής.
Μέσα από τους θεσμούς της δημοκρατίας, η συντροφικότητα, η συλλογικότητα, η κοινωνία και οι ανάγκες της έρχονται στο κέντρο της ζωής.
Η δημοκρατία των Ελλήνων μπορεί με γενναίες αποφάσεις να μεταβάλλει τον ρου της Ιστορίας, να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τις εξαρτήσεις τους, να τους χαρίσει μια πραγματική ζωή.
Στην πραγματική ζωή στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, στην πραγματική ζωή, στην ελευθερία και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων πολιτών και δεν θα πάψει ποτέ να αγωνίζεται για αυτό.
31. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα μακρύ ταξείδι, ένα ταξείδι προσφοράς, αλλά πολλές φορές και αστοχιών και απογοήτευσης ξαναγυρνά στον εαυτό του.
Γυρίζει πίσω στα όμορφα βουνά, στις φουσκωμένες θάλασσες, που το γέννησαν και το ανάθρεψαν με τις πανανθρώπινες αξίες της δημοκρατίας, του κοινωνισμού, της ελευθερίας.
Το ΠΑΣΟΚ που είμαστε όλοι εμείς διδάχθηκε από τα λάθη του και τιμωρήθηκε για αυτά.
Απλοί άδολοι άνθρωποι, μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ, απλοί ψηφοφόροι που ποτέ δεν ζήτησαν αντάλλαγμα για τα πιστεύω τους, πληγώθηκαν και αυτοί, μαζί με χιλιάδες άλλους Ελληνες, βλέποντας το κίνημα των ελπίδων να μετατρέπεται σε κόμμα διαχείρισης και εξουσίας.                                 
Εμείς οι άνθρωποι αυτοί, ερχόμαστε ξανά δικαιωματικά στο προσκήνιο, ως κομμάτι της κοινωνίας  ζητούμε τον λόγο για να τον δώσουμε στην κοινωνία των Ελλήνων.
Το ΠΑΣΟΚ ξαναγίνεται κίνημα, κίνημα της κοινωνίας, της δημοκρατίας, της συντροφικότητας, της ισότητας, της ελευθερίας. 
Όπως εύστοχα  δήλωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «Το μέλλον μας, δεν είναι μια κοινωνία – ζούγκλα, όπου θα βασιλεύει το δίκαιο του ισχυρού. Μια κοινωνία, χωρίς ηθική, χωρίς αξίες και αλληλεγγύη. Μια κοινωνία, βαθιά διχασμένη από την ανισότητα και καταδικασμένη στην υπανάπτυξη. Με ένα μεγάλο μέρος του δημιουργικού της δυναμικού στο περιθώριο.
Το μέλλον μας δεν βρίσκεται στον δρόμο αυτής της νεοσυντήρησης.
Εμείς, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε όλες τις πηγές και διαστάσεις της ανισότητας, παλιάς ή και νέας. Ανισότητας στο εισόδημα, στην πρόσβαση στις θέσεις απασχόλησης, σε κοινωνικές υπηρεσίες. Ανισότητες φύλου και γενεών, ανισότητες εθνοφυλετικές, ανισότητες που η μετανάστευση δημιουργεί, ανισότητες οικιστικές, χωροταξικές, περιφερειακές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές ή και μορφωτικές.
Εμείς, οι σοσιαλιστές, λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος»
Ο τόπος αυτός μεγαλούργησε μέσα στις  αντιξοότητες,  με την δημοκρατία περιτράνωσε την ψυχή του.
Ο Ελληνας και ο ελληνισμός σαν τον πρόγονό του τον Οδυσσέα, αναζητεί την ελπίδα, αναζητεί να ορίσει το μέλλον του και θα τα καταφέρει.
Θα τα καταφέρει με την με την ψυχή και το πνεύμα όλων των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων, που θέλουν ένα κοινό καλύτερο αύριο, που θέλουν να ξανα-ανατείλει ο ζωοδότης ήλιος στις ψυχές τους και στην χώρα αυτή.
Θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, με τις ιδέες μας, με την δύναμη του μόχθου μας, με το μεγαλείο της ψυχής μας.
Κανείς Ελληνας να μην μείνει σιωπηλός, κανείς δεν πρέπει να λείψει από την συνάντηση με την δική μας παγκόσμια ιστορία.    

  

Blog στο WordPress.com.